poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne na 0,5 mld zł

msd | 28 czerwca 2024
Mimo że emisja została przeprowadzona w złotych, jej adresatami byli inwestorzy z zagranicy.

Jak podaje serwis ifre.com, wyemitowane przez PKO BH listy zastawne mają czteroletni okres spłaty i są oprocentowane na 55 pkt bazowych powyżej trzymiesięcznego WIBOR-u. To więc te same warunki, jakie bank uzyskał podczas marcowej emisji, ale o dwukrotnie większej wartości.

Warte tym razem 500 mln zł listy zostały wyemitowane w ramach międzynarodowego programu i trafiły do 10 inwestorów. Docelowo powinny zostać dopuszczone do obrotu na giełdach w Luksemburgu i Warszawie.

Na GPW znajduje się 11 serii listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego, ale niemal nie dochodzi nimi do żadnych transakcji.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje