czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Play sprzeda część sieci UPC za 1,8 mld zł

msd | 20 czerwca 2022
P4, operator sieci Play, zawarł umowę sprzedaży 50 proc. udziałów w spółce zależnej FiberForce, do której planuje przenieść część działalności UPC.

Wartość 50 proc. udziałów w FiberForce ustalono na 1,775 mld zł, a zamknięcie transakcji zaplanowano na I kwartał 2023 r. Najpierw niezbędne będzie jednak uzyskanie zgód antymonopolowych.

„Do końca 2022 roku Play, w drodze podziału przez wydzielenie spółki zależnej od Play, tj. UPC Polska sp. z o.o. (UPC), planuje przenieść do FiberForce część działalności UPC obejmującej w szczególności aktywa sieci dostępowej w postaci ok. 3,7 mln przyłączy sieciowych w technologiach HFC oraz FTTx. FiberForce będzie udostępniać swoją infrastrukturę sieciową innym operatorom telekomunikacyjnym (w tym m.in. Play i UPC) na zasadach hurtowego dostępu” – wyjaśniono w komunikacie P4.

Na początku kwietnia P4 sfinalizowało transakcję nabycia 100 proc. akcji UPC Polska za 7,01 mld zł, z czego 5,5 mld zł sfinansowano kredytem.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji P4 z terminami wykupu w 2026 r. i 2027 r. Dłuższe z nich, za które spółka płaci WIBOR 6M plus 1,85 pkt proc. marży, sprzedający wycenia na 99,0 proc. nominału.

Więcej wiadomości o P4 Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst