wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Polski Dom Maklerski stracił licencję

msd | 08 listopada 2018
KNF cofnęła brokerowi zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożyła na niego 2,5 mln zł kary pieniężnej.

Polski Dom Maklerski ma miesiąc na zamknięcie działalności maklerskiej, za wyjątkiem przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych. Na wygaszenie tej działalności dostał trzy miesiące.

KNF swoją decyzję tłumaczy udziałem PDM-u „w organizacji procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack, w sposób polegający na współpracy z podmiotem trzecim nieposiadającym uprawnień do świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych, w ramach której Polski Dom Maklerski dokonywał czynności pośrednictwa w zbywaniu obligacji, natomiast podmiot trzeci dokonywał czynności pośrednictwa w proponowaniu objęcia obligacji, akceptując tym udział w procesie oferowania obligacji podmiotu nieuprawnionego do wykonywania czynności oferowania instrumentów finansowych”.

Sankcja nałożona przez organ nadzoru w przedmiotowej sprawie pokazuje jak ważne znaczenie ma rzetelne, profesjonalne, zgodne z zasadami uczciwego obrotu zorganizowanie procesu oferowania instrumentów finansowych – wyjaśnia KNF.

PDM wyspecjalizował się w organizacji emisji obligacji podwyższonego ryzyka. Dla wielu z emisji broker prowadzi obecnie ewidencję papierów wartościowych, jeśli dług ten nie trafił do giełdowego obrotu.

Celem podania powyższej informacji (o cofnięciu licencji i nałożeniu kary – red.) do publicznej wiadomości jest uprzedzenie klientów, dla których Polski Dom Maklerski SA świadczy usługi przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, o potrzebie przeniesienia ich aktywów do innego uprawnionego podmiotu – poinformowano.

Decyzja KNF zapadała na dzień przed WZ Polskiego Domu Maklerskiego, podczas którego akcjonariusze spółki mieli zdecydować o jej likwidacji. 

Ponad tydzień temu informowaliśmy o rezygnacji Szczepana D.-M. ze stanowiska prezesa Polskiego DM. Były prezes przebywa obecnie w areszcie. Stawiane mu są zarzuty działania w porozumieniu z Konradem K., byłym prezesem GetBacku.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje