wtorek, 21 maja 2019

Newsroom

Ponad 1,5 mld zł popytu na obligacje detaliczne w październiku

msd | 14 listopada 2018
Październikowa promocja dla transakcji zamiany zakończyła się rekordową sprzedażą detalicznych obligacji skarbu państwa. Popyt na nie sięgnął 1,516 mld zł.

Sprzedaż papierów skarbowych w październiku była o 54,1 proc. wyższa niż we wrześniu i 68 proc. wyższa niż przed rokiem. Rekordowy miesięczny popyt na tego rodzaju instrumenty prawdopodobnie wiązać można między innymi z październikową promocją. Ministerstwo Finansów oferowało bowiem niższe niż zwykle (atrakcyjniejsze) ceny zamiany dla inwestorów, którzy chcieli zrolować starsze obligacje na nowe serie. Nieprzypadkowo na prawie 1,52 mld zł sprzedanych w październiku obligacji aż 42,7 proc. dotyczyło transakcji zamiany. 

Świeżej gotówki, nieobjętej transakcjami zamiany, napłynęło do obligacji skarbowych 869,4 mln zł w październiku. Lepszy wynik odnotowano w czerwcu tego roku (994,2 mln zł przy całkowitej sprzedaży na poziomie 1,18 mld zł), gdy resort finansów zaoferował jednorazowo obligacje premiowe.

Największym zainteresowaniem w październiku cieszyły się dwuletnie papiery ze stałym kuponem, w które zainwestowano 488,3 mln zł. Po kilkumiesięcznej przerwie zdetronizowały one nawet krótkoterminowe obligacje z trzymiesięcznym terminem spłaty (417,2 mln zł). Ale nie tylko one, bo i czteroletnie papiery indeksowane wskaźnikiem inflacji (437,8 mln zł) cieszyły się wyższą popularnością niż dług o trzymiesięcznym okresie zapadalności. Sprzedaż obligacji 10-letnich, także antyinflacyjnych, wyniosła natomiast 158,4 mln zł. 

Niezmiennie niskim zainteresowaniem cieszyły się w październiku papiery trzyletnie (12,1 mln zł), których oprocentowanie po pierwszym okresie odsetkowym będzie równe sześciomiesięcznej stopie WIBOR. Podobnie, tylko symboliczny udział w sprzedaży miały 6- i 12-letnie obligacje rodzinne, w które inwestować mogą wyłącznie beneficjenci programu Rodzina 500+.

Po dziesięciu miesiącach tego roku łączna sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych przekroczyła 10,43 mld zł, czym tylko umocniła rekordowy wynik, jaki zostanie w tym roku wypracowany. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje