sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

Ponad 20 mln zł dla Rentiera

msd | 14 marca 2024
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ odnotował 20,2 mln zł napływów brutto podczas lutowo-marcowej oferty publicznej.

Na powierzenie środków funduszowi działającemu w formule private debt zdecydowało się tym razem 100 inwestorów, którzy kupili 153 tys. jego certyfikatów inwestycyjnych. Choć miesiąc wcześniej Rentier mógł liczyć na wyższe napływy (rekordowe 25,2 mln zł brutto), to najnowsza emisja wciąż plasuje się w czołówce jego najbardziej owocnych ofert. 

Na podstawie aktualnego prospektu FDK Rentier FIZ pozyskał w sumie 150,7 mln zł brutto w dziewięciu emisjach (tj. przed umorzeniami). Fundusz prawdopodobnie pracuje już nad kolejnym prospektem, ponieważ aktualny dokument pozwala mu przeprowadzić jeszcze tylko dwie oferty. Najbliższa z nich ruszy 27 marca.

Według datowanej na 20 lutego ostatniej comiesięcznej wyceny, Rentier dysponował 229,8 mln zł aktywów netto, a jego 12- i 24-miesięczne stopy zwrotu wynosiły wówczas kolejno 9,25 i 23,09 proc. Trzy czwarte portfela funduszu stanowiły obligacje z emisji typu private debt, a średnia ważona rentowność posiadanych przez niego papierów dłużnych wynosiła 14,9 proc., wynika z prezentacji inwestorskiej.

Certyfikaty Rentiera notowane są także na GPW.

Więcej wiadomości kategorii Emisje