sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Ponownie solidne napływy do Rentiera

msd | 16 marca 2023
Wyspecjalizowany w długu prywatnym fundusz Rentier FIZ pozyskał 16,8 mln zł z publicznej oferty certyfikatów inwestycyjnych.

Podczas lutowo-marcowej oferty 92 inwestorów objęło certyfikaty Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ o wartości 16,85 mln zł wobec rekordowych 18,16 mln zł miesiąc wcześniej. Był to więc dla funduszu drugi najlepszy wynik spośród kilkunastu dotychczasowych publicznych emisji przeprowadzonych na podstawie prospektu. 

Zwiększonych napływów trudno nie wiązać z osiąganymi ostatnio stopami zwrotu. Według ostatniej wyceny, datowanej na 20 lutego, w okresie ostatnich sześciu i 12 miesięcy Rentier FIZ zarobił dla inwestorów kolejno 10,95 proc. i 12,67 proc., co stawia go na pozycji lidera wśród funduszy inwestujących w obligacje korporacyjne.

Na podstawie obecnego prospektu Rentier FIZ pozyskał w sumie 47,8 mln zł w ośmiu emisjach i może przeprowadzić jeszcze trzy oferty.

W dniu ostatniej wyceny fundusz dysponował 120,6 mln zł aktywów netto.

Zarządzany przez CVI DM oraz Noble Funds fundusz Rentier FIZ specjalizuje się w długu prywatnym. Emisje tego typu stanowią znakomitą większość jego portfela o średniej ważonej rentowności na poziomie 13 proc., wynika z najświeższej prezentacji dla inwestorów.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Michael/Ström uruchamia fundusz obligacji dużych spółek

  24 marca 2023
  Broker utworzył zamknięty fundusz, który będzie inwestował w dług największych przedsiębiorstw, w tym kontrolowanych przez skarb państwa lub z nadanym ratingiem inwestycyjnym. Liczy, że w ten sposób trafi w gusta bardziej konserwatywnych inwestorów niż w swoim dotychczasowym funduszu obligacji korporacyjnych.
  czytaj więcej
 • Aktywa funduszy firm minimalnie w dół

  16 marca 2023
  W lutym aktywa funduszy obligacji korporacyjnych spadły o 0,6 proc. lub o 46 mln zł, po tym jak w styczniu zanotowały pierwszy wzrost od września 2021 r. Nadal nie można więc mówić o przełamaniu tendencji.
  czytaj więcej
 • Czwarty z kolei miesiąc na plusie

  03 marca 2023
  Zgodnie z przewidywaniami, stopy zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych pną się w górę i w ujęciu rocznym znalazły się najwyżej od dwóch lat, w czym tym razem nie przeszkodziła nawet widoczna w lutym przecena obligacji skarbowych.
  czytaj więcej
 • Piątek z funduszem: Przepis Agio Kapitał na najwyższą stopę zwrotu

  24 lutego 2023
  Przez ostatnich 12 miesięcy Agio Kapitał zarobił 8,9 proc., co jest najlepszym wynikiem w grupie funduszy obligacji korporacyjnych. Drugi w kolejności fundusz zarobił 5 proc., różnica jest więc wyraźna. A przepis wydaje się prosty.
  czytaj więcej