środa, 22 maja 2019

Newsroom

Posiedzenie dot. rozpoznania układu GetBacku dopiero 27 marca

msd | 22 lutego 2019
Rozprawa w przedmiocie rozpoznania przyjętego w styczniu układu została wyznaczona na 27 marca – wynika z obwieszczenia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej.

Wierzyciele wrocławskiego windykatora od czterech tygodni czekają na zatwierdzenie lub odrzucenie przez sąd układu przyjętego jeszcze w styczniu. Na decyzję poczekają jeszcze blisko pięć tygodni, do 27 marca.

Przed ostateczną decyzją sądu konieczne będzie także rozpatrzenie zgłoszonych przez wierzycieli zastrzeżeń do przyjętego układu. Jak informowaliśmy, takich zastrzeżeń do sądu wpłynęło co najmniej 62. 

Sam GetBack także otrzymał możliwość zapoznania się z otrzymanymi przez sąd zastrzeżeniami. Na nasze pytanie w tej sprawie spółka odpowiedziała krótko: „aktualnie prowadzimy analizę w tym zakresie”. 

Jak się dowiedzieliśmy, część akt sądowych dotyczących restrukturyzacji windykacyjnej spółki trafiło do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu na okres do 1 marca. Chodzi jednak wyłącznie o akta sprawy z wniosku GetBacku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Według rzecznika wrocławskiego sądu takie wypożyczenie akt „nie tamuje postępowania”. Natomiast akta dotyczące sprawy już po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wciąż znajdują się w sądzie i „nie będą one wypożyczane do czasu dokonania niezbędnych czynności w sprawie”.

Przyjęte w styczniu propozycje układowe zakładają, że niezabezpieczeni obligatariusze otrzymają spłatę 25 proc. nominału przez osiem lat. W pierwszym roku realizacji układu nie otrzymają jednak żadnej płatności (spółka ma się skupić na spłacie zabezpieczonych wierzycieli). Pierwsze płatności dla niezabezpieczonych obligatariuszy pojawić się więc mają dopiero po półtora roku od uprawomocnienia układu i będzie to 0,5 zł z każdych zainwestowanych 100 zł.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje