piątek, 24 listopada 2017

Newsroom

Pragma Inkaso chce pozyskać 5 mln zł z emisji obligacji

msd | 16 marca 2017
Prowadzona w trybie prywatnym emisja dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy obejmą papiery warte co najmniej 3 mln zł.

Dla nowego długu spółka ustaliła trzyletni okres spłaty. Wysokości kuponu natomiast nie ujawniono, wiadomo wyłącznie, że będzie zmienny, ustalany w oparciu o WIBOR 3M i marżę. W przyszłości informacja o oprocentowaniu będzie jednak ogólnodostępna, ponieważ obligacje serii F mają trafić do obrotu na Catalyst.

Nowe papiery Pragmy Inkaso zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez należący do spółki fundusz sekurytyzacyjny. Dodatkowe zabezpieczenie stanowić będą też weksle własne emitenta.

W ubiegłym tygodniu Pragma Inkaso przedterminowo spłaciła warte 10 mln zł papiery serii D. Obligatariusze otrzymali 0,6 proc. premii za wcześniejszy wykup.

Na Catalyst notowana jest natomiast seria E (PRI0518) na 5,5 mln zł, za którą spółka płaci WIBOR 3M plus 4 pkt. proc. marży. Po raz ostatni papierami handlowano dwa tygodnie temu po 101,51 proc., co dawało wówczas 4,28 proc. rentowności brutto dla kupującego. Obecnie animator kwotuje obligacje na 100,5/102 proc. (bid/ask), kupujący musiałby się więc zadowolić 3,81 proc. rentowności przy transakcji realizowanej po aktualnej cenie z arkusza ofert sprzedaży.

Więcej wiadomości o Pragma Inkaso S.A.

 • Pragma Inkaso powoli wychodzi na prostą z wynikami

  10 listopada 2017
  W III kwartale spółka po raz pierwszy w tym roku miała jednostkowy zysk netto. Na poziomie grupy sytuacja Pragmy Inkaso wciąż determinowana jest głównie rozwojem biznesu w spółce faktoringowej.
  czytaj więcej
 • Grupa Pragma Inkaso wciąż ze stratą netto

  29 sierpnia 2017
  Wyniki grupy ponownie zostały obciążone stratą netto wygenerowaną przez podmiot dominujący. Wdrożona restrukturyzacja kosztowa ma przynieść pierwsze efekty w kolejnych kwartałach.
  czytaj więcej
 • Pragma Inkaso pracuje nad nową strategią

  22 czerwca 2017
  Wstępne założenia strategii, która zostanie ogłoszona, do końca III kwartału zakładają, że podstawowym segmentem działalności będzie finansowanie MSP realizowane przez Pragmę Faktoring, najważniejszą obecnie spółkę w grupie kapitałowej.
  czytaj więcej
 • Pragma Inkaso miała skonsolidowaną stratę netto

  19 maja 2017
  Zysk Pragmy Faktoring, najważniejszej spółki w wierzytelnościowej grupie, nie wystarczył by Pragma Inkaso mogła zakończyć I kwartał ze skonsolidowanym wynikiem powyżej zera. Pogorszył się też bilans całej grupy, między innymi w ślad za wzrostem zadłużenia spółki faktoringowej.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje