czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Pragma Inkaso chce pozyskać 5 mln zł z emisji obligacji

msd | 16 marca 2017
Prowadzona w trybie prywatnym emisja dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy obejmą papiery warte co najmniej 3 mln zł.

Dla nowego długu spółka ustaliła trzyletni okres spłaty. Wysokości kuponu natomiast nie ujawniono, wiadomo wyłącznie, że będzie zmienny, ustalany w oparciu o WIBOR 3M i marżę. W przyszłości informacja o oprocentowaniu będzie jednak ogólnodostępna, ponieważ obligacje serii F mają trafić do obrotu na Catalyst.

Nowe papiery Pragmy Inkaso zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez należący do spółki fundusz sekurytyzacyjny. Dodatkowe zabezpieczenie stanowić będą też weksle własne emitenta.

W ubiegłym tygodniu Pragma Inkaso przedterminowo spłaciła warte 10 mln zł papiery serii D. Obligatariusze otrzymali 0,6 proc. premii za wcześniejszy wykup.

Na Catalyst notowana jest natomiast seria E (PRI0518) na 5,5 mln zł, za którą spółka płaci WIBOR 3M plus 4 pkt. proc. marży. Po raz ostatni papierami handlowano dwa tygodnie temu po 101,51 proc., co dawało wówczas 4,28 proc. rentowności brutto dla kupującego. Obecnie animator kwotuje obligacje na 100,5/102 proc. (bid/ask), kupujący musiałby się więc zadowolić 3,81 proc. rentowności przy transakcji realizowanej po aktualnej cenie z arkusza ofert sprzedaży.

Więcej wiadomości o Pragma Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje