wtorek, 20 kwietnia 2021

Newsroom

PragmaGO dostała zastrzyk 30 mln zł kapitału

msd | 05 marca 2021
Zgodnie z umową inwestycyjną, większościowy akcjonariusz faktoringowej spółki objął 1,66 mln jej akcji po 18,1 zł za sztukę.

Fundusz zarządzany przez Enterprise Investors (EI) objął warte 30 mln zł nowe akcje Pragmy dwa dni po tym, jak ich emisja została uchwalona przez NWZ spółki. Dokapitalizowanie było jednym z elementów umowy inwestycyjnej, w wyniku której EI został większościowym akcjonariuszem Pragmy.

Wpływy z emisji mają trafić na kapitał obrotowy faktoringowej spółki i finansowanie jej bieżącej działalności (w lutym PragmaGO uruchomiła faktoring online w serwisie Allegro).

Na Catalyst znajduje się sześć serii długu faktoringowej spółki, z czego dwie będą wygasać jeszcze w tym roku (15 mln zł w maju i 12 mln zł w październiku). PragmaGO może być zainteresowana zastąpieniem ich nowym długiem, tym razem pochodzącym z publicznych ofert, prowadzonych na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w styczniu.

Najkrótsze papiery PRF0521 i PRF1021 wyceniane są przez sprzedających kolejno na 100,34 oraz 100,48 proc. nominału.

Pochodzące z niedawnych ofert papiery PRF0624 oraz PRF1124 sprzedający kwotują odpowiednio na 102,99 i 103,84 proc. nominału, co dawałoby kupującym 4,54 i 4,55 proc. rentowności brutto do wykupu.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje