środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

PragmaGO ponownie zostanie dokapitalizowana

msd | 28 września 2022
Fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors obejmie akcje faktoringowej spółki o łącznej wartości 7,7 mln zł.

Uchwalona przez środowe NWZ emisja akcji Pragmy zostanie przeprowadzona w trybie prywatnym z wykluczeniem prawa poboru. Wszystkie nowo emitowane walory obejmie większościowy akcjonariusz spółki, który w I półroczu dokapitalizował ją kwotą około 20 mln zł.

Mimo planów dokapitalizowania, PragmaGO prawdopodobnie nie zamierza rozwijać wyłącznie portfela w oparciu o kapitał własny. W lipcu KNF zatwierdziła spółce prospekt dla programu publicznych emisji obligacji o wartości do 150 mln zł, a w sierpniu Pragma zawała z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę pożyczki do 5 mln euro.

Na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Pragmy z terminami spłaty od lipca 2023 r. do czerwca 2026 r. Najdłuższe papiery PRF1225 i PRF0626, za które spółka płaci po 4 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M, kwotowane są przez sprzedających kolejno na 99,99 i 99,97 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst