środa, 04 października 2023

Newsroom

PragmaGO pozyskała 12 mln zł z emisji obligacji

msd | 06 września 2023
Spółka uplasowała w całości ofertę 2,5-letnich niezabezpieczonych papierów, które adresowane były do inwestorów kwalifikowanych oraz nie więcej niż 149 osób fizycznych.

Nowe obligacje Pragmy mają zmienny kupon, oparty o WIBOR 3M i marżę, której wysokość na razie nie została ujawniona (w ostatniej emisji 27-miesięcznego długu, ale plasowanego na podstawie prospektu, marża wynosiła 5,3 pkt proc.).

Aktualnie PragmaGO czeka na zatwierdzenie przez KNF prospektu dla nowego programu publicznych emisji o wartości do 500 mln zł. Niezależnie od tego, spółka przyjęła też bezterminowy program emisji bezprospektowych o wartości do 300 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Pragmy. Pochodzące z ostatnich ofert publicznych niezabezpieczone papiery PRF0125, PRF0425 i PRF0925 wyceniane są przy około 5,0-5,3 pkt proc. realnej marży ponad WIBOR (zabezpieczone serie o porównywalnych okresach spłaty notowane natomiast z ok. 3,8-3,9 pkt proc. marży, lecz przy wyraźnie niższej płynności). 

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje