piątek, 22 października 2021

Newsroom

Profbud umorzył cześć nienotowanych obligacji

msd | 08 października 2021
Infinity, spółka tworząca deweloperską grupę pod marką Profbud, umorzyła 0,7 mln zł obligacji serii F z emisji wygasającej jeszcze w tym miesiącu.

Do nabycia wartych 0,7 mln zł obligacji dojść miało już miesiąc temu, w drodze zaliczenia wierzytelności na poczet zapisów w trwającej wówczas emisji publicznej. 

Po środowym umorzeniu nienotowanych papierów spółce prawdopodobnie pozostaje jeszcze 3,3 mln zł do spłaty w dniu 23 października.

Uplasowane we wrześniu papiery Profbudu jeszcze nie trafiły do obrotu na Catalyst. Na GPW znajdują się dwie starsze serie długu spółki, które notowane są pod wspólną nazwą INY1222. Warte 9,35 mln zł obligacje oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,65 pkt proc. i wygasać będą w grudniu przyszłego roku. Najpierw jednak pod koniec bieżącego roku deweloper zobowiązany będzie spłacić 2,75 mln zł kapitału.

W piątek rano obligacje INY1222 kwotowane są na 99/100,5 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Infinity S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst