środa, 12 grudnia 2018

Newsroom

Propozycja układowa nadzorcy GetBacku w szczegółach

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 26 listopada 2018
Według nowych propozycji układowych przy sprzedaży aktywów spółki Hoistowi niezabezpieczeni obligatariusze otrzymają 24 proc. nominału, co potwierdza nasze wcześniejsze nieoficjalne informacje. Bez sprzedaży majątku Hoistowi, w wariancie operacyjnym, do obligatariuszy miałoby wrócić 33 proc. należności głównej.

Złożone w poniedziałek propozycje nadzorcy sądowego, które trafiły do sądu z blisko trzytygodniowym opóźnieniem, przygotowano dla dwóch wariantów – operacyjnego oraz sprzedaży aktywów, pod warunkiem, że do transakcji dojdzie do 30 czerwca 2019 r., ale nie później niż do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. W wariancie ze sprzedażą majątku do niezabezpieczonych obligatariuszy GetBacku miałoby wrócić, o czym wcześniej pisaliśmy, 24 proc. należności głównej. Trzy czwarte tej kwoty zostałoby wypłacone w terminie 30 dni od otrzymania przez spółkę środków od kupującego (domyślnie – Hoista), ale nie później niż w terminie do końca drugiego półrocza liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie umowy sprzedaży. Pozostała jedna czwarta ustalonej kwoty (6 proc. pierwotnego nominału) trafiłaby do obligatariuszy do końca trzeciego półrocza.

Obok 24-proc. spłaty nominału w wariancie ze sprzedażą aktywów dodatkowe 66 proc. należności głównej podlegać miałoby konwersji na akcje nowej emisji. Alternatywnie część obligatariuszy może zgodzić się też na znacznie niższą, 3-proc. konwersję. Istnienie dwóch propozycji konwersyjnych (podstawową z nich jest 66 proc.) prawdopodobnie jest ukłonem w kierunku tych wierzycieli, którzy chcieliby zamienić na nowe akcje jak najmniejszą część wierzytelności, by móc wykazać wysoką stratę i ewentualnie dochodzić roszczeń na drodze postępowań cywilnych (konwersja na akcje mogłaby nie zostać uznana za poniesienie straty jako takiej).

Przygotowane przez nadzorcę sądowego propozycje układowe zawierają także wariant operacyjny, czyli bez sprzedaży aktywów Hoistowi. Przy kontynuacji działalności operacyjnej niezabezpieczeni obligatariusze mieliby otrzymać 33 proc. należności głównej w 13 półrocznych ratach, z czego 23,1 proc. pierwotnego nominału trafiłoby na ich rachunki w pierwszych siedmiu ratach. Jednak płatności w tym wariancie miałyby się rozpocząć dość późno, bo dopiero ostatniego dnia roboczego trzeciego pełnego półrocza kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

W przypadku wariantu operacyjnego nadzorca sądowy proponuje obligatariuszom także konwersję 57 proc. należności głównej na akcje nowej emisji. Wierzyciele, którzy świadomie chcą niższej konwersji, mogą dobrowolnie przystąpić do grupy, gdzie zamianie na kapitał akcyjny podlegałoby tylko 3 proc. należności głównej z obligacji.

- Zmianie nie ulegnie już struktura propozycji układowych, ale mogą ulec poprawie wszystkie parametry ilościowe, wraz z rozwojem sytuacji co do prawdopodobieństwa odzyskania środków z transakcji niekorzystnych (tzw. fraudów), zmiany propozycji cenowej inwestora, a także przystąpienia do redukcji wierzycieli zabezpieczonych i wierzycieli wewnętrznych FIZ – poinformował Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy GetBack.

Sam kurator, jak wynika z wcześniejszych komunikatów, jest przeciwny propozycji układowej spółki i zagłosuje za propozycjami nadzorcy. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ kurator reprezentuje większość wierzycieli na zgromadzeniu, podczas którego odbędzie się głosowanie w sprawie wyboru propozycji.

Propozycja nadzorcy w zakresie wariantu ze sprzedażą aktywów nie odbiega w istotny sposób od tego co niecałe trzy tygodnie temu zaproponował GetBack. Windykator oferuje bowiem, że przy sprzedaży majątku Hoistowi do niezabezpieczonych obligatariuszy wróci 23,1 proc nominału, ale część wypłacana w latach 2023-2024 pochodzić miałaby już z wpływów z roszczeń wobec innych instytucji (np. Altus TFI i Trigon TFI). Tymczasem według naszych informacji proponowane przez nadzorcę sądowego 24 proc. wpływów z takich roszczeń w ogóle nie zakłada. Ich ewentualne pojawienie się w przyszłości oznaczałoby na przykład możliwość przekazania w formie dywidendy.

Proponowane przez nadzorcę sądowego 24 proc. dla niezabezpieczonych obligatariuszy to natomiast wciąż znacznie mniej od oczekiwań rady wierzycieli, która – według uchwały z 7 listopada – oczekuje zaspokojenia nie niższego niż 35 proc. w przypadku należności głównej. W dwóch niezależnych źródłach dowiedzieliśmy się, że o 35 proc. nie może być jednak mowy bez zgody zabezpieczonych obligatariuszy na hair cut.

W istocie, nowe propozycje układowe przewidują dobrowolne miejsce dla zabezpieczonych wierzycieli. Zostaliby spłaceni na tych zasadach, co niezabezpieczeni obligatariusze.

Przypomnijmy, że oferowane przez nadzorcę 33 proc. spłaty w wariancie operacyjnym, to mniej, niż w ostatniej propozycji spółki (38 proc.) dla tego wariantu. GetBack jednak już zapowiedział, że jeśli przyjdzie mu dalej prowadzić działalność bez sprzedaży aktywów Hoistowi, to będzie zmuszony swoją propozycją dla wariantu operacyjnego jeszcze skorygować w dół.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • Polski Dom Maklerski złożył odwołanie od decyzji KNF

  05 grudnia 2018
  Spółka odwołuje się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożeniu kary finansowej 2,5 mln zł. PDM już zapowiada, że jeśli odwołanie nie poskutkuje, to wyjdzie na drogę sądową z „wielomilionowymi” pozwami odszkodowawczymi. KNF sprawy nie komentuje.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku chce powrotu do negocjacji z Altus TFI

  03 grudnia 2018
  Rada wierzycieli wezwała zarząd windykacyjnej spółki oraz Altus TFI do ponownych rozmów. Oczekuje, że ich skutkiem będzie zwrot 100 mln zł do 20 stycznia 2019 r.
  czytaj więcej
 • Głosowanie nad układem GetBacku w styczniu

  29 listopada 2018
  Sędzia-komisarz wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli windykacyjnej spółki na 22 stycznia, wynika z komunikatu opublikowanego przez sąd. Kurator, który ma decydujący głos, już wybrał, także w sprawie poziomu konwersji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje