poniedziałek, 01 czerwca 2020

Newsroom

Prospekt Kruka już w KNF

msd | 04 maja 2020
Windykacyjna spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu dla programu publicznych emisji obligacji o wartości do 700 mln zł.

Jak wynika z informacji podanych na stronie KNF, wniosek Kruka trafił do nadzorcy 24 kwietnia, trzy dni po komunikacie windykatora o ustanowieniu nowego programu emisji obligacji.

Dla Kruka będzie to już siódmy program publicznych emisji obligacji. Zostanie on skierowany głównie do inwestorów indywidualnych, aczkolwiek spółka nie wyklucza przygotowania transz dla instytucji. 

- Co prawda obecnie, w związku z pandemią koronawirusa, ograniczyliśmy  zakupy nowych portfeli wierzytelności, jednak naszym celem jest przygotowanie grupy na powrót do aktywności inwestycyjnej w kolejnych miesiącach. (…) Z uwagi na obecne utrudnienia, m.in. konieczność pracy zdalnej, z wyprzedzeniem rozpoczynamy prace nad procedowaniem prospektu – mówił Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie z 21 kwietnia.

Poprzednim razem zatwierdzenie prospektu Kruka zajęło 3,5 miesiąca.

Aktualny program publicznych emisji obligacji Kruka do 700 mln zł traci ważności na początku lipca. Dotychczas spółka przeprowadziła w jego ramach tylko jedną ofertę, z której pozyskała 25 mln zł. Z przeprowadzenia kolejnej emisji, która była planowana na marzec tego roku, Kruk musiał odstąpić ze względu na ówczesne warunki rynkowe.

Na Catalyst znajduje się 21 serii obligacji Kruka, w tym dwie w euro. Na fali marcowej wyprzedaży rentowności niektórych złotowych papierów windykatora sięgały blisko 20 proc., co skłoniło spółkę do ogłoszenia skupu własnego długu za kwotę do 25 mln zł. Spółka nie informowała dotychczas o żadnych transakcjach, ale ogłoszenie skupu i ogólna poprawa sentymentu na rynku korporacyjnego długu wystarczyły, aby rentowności papierów Kruka cofnęły się do poziomów jednocyfrowych (w większości poniżej 8 proc. brutto).

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje