czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Przewodniczący rady wierzycieli GetBacku zrezygnował

msd | 07 września 2018
Artur Kłoczko, przewodniczący rady wierzycieli, złożył w czwartek rezygnację, wynika z informacji podanych podczas piątkowego spotkania obligatariuszy GetBacku w Sejmie.

- Pan Artur Kłoczko złożył wczoraj rezygnację z przewodniczenia radzie wierzycieli oraz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady wierzycieli – poinformował Mariusz Wójcik, inny z członków rady wierzycieli podczas sejmowego spotkania.

Artur Kłoczko trafił do rady wierzycieli głosami 350 inwestorów o łącznej wartości 247 mln zł. Sam posiada 5 mln zł wierzytelności wobec GetBacku.

Dotychczas rada wierzycieli składała się z pięciu członków, w tym czterech reprezentantów obligatariuszy. Zwolnione przez Artura Kłoczko miejsce zająć może któryś z dwóch zastępców rady – spółka Agmet lub mBank.

Z samej rady ostatnimi czasy płyną sygnały o utracie integralności. Na jednym z ostatnich posiedzeń głosowano nad uchwałą w sprawie wezwania Radosława Barczyńskiego, innego członka rady wierzycieli, do ustąpienia. Jedną z przyczyn miał być fakt, że wszedł on do rady nadzorczej spółki nie mając poparcia pozostałych członków rady wierzycieli. Ostatecznie uchwały nie przegłosowało, ale jedną z osób, która oddała głos „za” był Artur Kłoczko.

Wcześniej rada wierzycieli miała ustalić z Abrisem zmniejszenie składu rady nadzorczej z siedmiu do pięciu osób oraz wprowadzenie do niej trzech osób wskazanych przez radę wierzycieli. Ostatecznie jednak główny akcjonariusz GetBacku miał się z pierwotnych ustaleń wycofać.

W ostatni czwartek Paulina Pietkiewicz, członek rady nadzorczej z ramienia Abrisu, została oddelegowana do czasowego wykonywania czynności członka zarządu odpowiedzialnego za pion zapewnienia zgodności. Ponadto, Radosław Barczyński i Wojciech Łukawski, członkowie rady nadzorczej, zostali powołani w skład komitetu ds. restrukturyzacji, który od maja działa przy radzie nadzorczej.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje