poniedziałek, 21 września 2020

Newsroom

PZU utrzymało wysoką wypłacalność w II kwartale

msd | 10 września 2020
Odpisy na wartość firmy oraz wartości niematerialne i prawne powstałe przy akwizycji Pekao i Aliora obniżyły zysk netto ubezpieczeniowej grupy o 827 mln zł w II kwartale. Poziom wypłacalności PZU jednak symbolicznie się poprawił.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o PZU S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje