piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

R.Power pożyczy 864 mln zł

msd | 03 lutego 2022
Konsorcjum banków udzieli spółkom celowym z grupy R.Power 863,7 mln zł kredytu na sfinansowanie budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 299 MWp. Tymczasem arkusz ofert sprzedaży dla obligacji R.Power jest wyjątkowo pokaźny, jak na nasze warunki.

48 spółek należących do dewelopera farm PV zawarło umowę kredytową w formule project finance z konsorcjum banków, w skład którego wchodzą ING Bank, Santander, Erste Group, PKO BP oraz Pekao. Pozyskane w ten sposób 863,7 mln zł trafić ma finansowanie elektrowni fotowoltaicznych.

„Finansowane projekty zostały skomercjalizowane poprzez zawarcie umowy PPA oraz uzyskanie gwarantowanej ceny sprzedaży energii elektrycznej w organizowanych w ubiegłym roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcjach OZE” – wyjaśnia R.Power.

Jak podano, kredyt został udzielony na okres zbliżony do czasu na jaki projekty pozyskały wsparcie w ramach aukcji OZE. Wysokość jego oprocentowania znajduje się na warunkach rynkowych, twierdzi spółka.

Uruchomienia kredytu uzależniono od spełnienia warunków zawieszających, w tym przedstawienia odpowiednich dokumentów projektowych i ustanowienia zabezpieczeń. 

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji R.Power z terminem wykupu w czerwcu 2026 r. Za papiery RPO0626 spółka płaci WIBOR 6M plus 4,95 pkt proc. marży. Jeśli ufać wycenom z rynku terminowego, w kolejny okres odsetkowy, rozpoczynający się na początku czerwca, spółka może wejść z kuponem sięgającym około 9,7 proc. 

Obligacje RPO0626 wyceniane są na 100 proc. nominału. I przy tej cenie leży prawie 1,2 mln zł obligacji w arkuszu ofert sprzedaży. Kupujący jednak nie palą się do zawierania transakcji (tylko jedna oferta na 10 obligacji po 99 proc. nominału).

W grudniu R.Power uplasował dodatkowe 25 mln zł obligacji, które docelowo zostaną zasymilowane z serią już notowaną na Catalyst.

Więcej wiadomości o R.Power S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst