środa, 04 października 2023

Newsroom

R.Power pożyczy 864 mln zł

msd | 03 lutego 2022
Konsorcjum banków udzieli spółkom celowym z grupy R.Power 863,7 mln zł kredytu na sfinansowanie budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 299 MWp. Tymczasem arkusz ofert sprzedaży dla obligacji R.Power jest wyjątkowo pokaźny, jak na nasze warunki.

48 spółek należących do dewelopera farm PV zawarło umowę kredytową w formule project finance z konsorcjum banków, w skład którego wchodzą ING Bank, Santander, Erste Group, PKO BP oraz Pekao. Pozyskane w ten sposób 863,7 mln zł trafić ma finansowanie elektrowni fotowoltaicznych.

„Finansowane projekty zostały skomercjalizowane poprzez zawarcie umowy PPA oraz uzyskanie gwarantowanej ceny sprzedaży energii elektrycznej w organizowanych w ubiegłym roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcjach OZE” – wyjaśnia R.Power.

Jak podano, kredyt został udzielony na okres zbliżony do czasu na jaki projekty pozyskały wsparcie w ramach aukcji OZE. Wysokość jego oprocentowania znajduje się na warunkach rynkowych, twierdzi spółka.

Uruchomienia kredytu uzależniono od spełnienia warunków zawieszających, w tym przedstawienia odpowiednich dokumentów projektowych i ustanowienia zabezpieczeń. 

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji R.Power z terminem wykupu w czerwcu 2026 r. Za papiery RPO0626 spółka płaci WIBOR 6M plus 4,95 pkt proc. marży. Jeśli ufać wycenom z rynku terminowego, w kolejny okres odsetkowy, rozpoczynający się na początku czerwca, spółka może wejść z kuponem sięgającym około 9,7 proc. 

Obligacje RPO0626 wyceniane są na 100 proc. nominału. I przy tej cenie leży prawie 1,2 mln zł obligacji w arkuszu ofert sprzedaży. Kupujący jednak nie palą się do zawierania transakcji (tylko jedna oferta na 10 obligacji po 99 proc. nominału).

W grudniu R.Power uplasował dodatkowe 25 mln zł obligacji, które docelowo zostaną zasymilowane z serią już notowaną na Catalyst.

Więcej wiadomości o R.Power S.A.

 • R.Power ze stratą, ale i mocniejszym bilansem

  01 września 2023
  Z powodu wysokiej kosztów finansowych producent energii słonecznej zamknął I półrocze z 77 mln zł skonsolidowanej straty netto. Po wartej 680 mln zł emisji akcji znacząco poprawiła się jednak jego struktura kapitałowa.
  czytaj więcej
 • R.Power nie zarabia na odsetki

  06 czerwca 2023
  Poniesione w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wymusiły na deweloperze farm PV blisko czterokrotny wzrost zadłużenia. Koszty jego obsługi przekraczały wysokość zysku operacyjnego. Po niedawnym pozyskaniu inwestora mniejszościowego R.Power zapowiada 900 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej
 • R.Power dostanie 150 mln euro od Funduszu Trójmorza

  10 lutego 2023
  Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF) obejmie mniejszościowy pakiet akcji R.Power za 150 mln euro, zachowując opcje zwiększenia inwestycji o kolejnych 100 mln euro.
  czytaj więcej
 • R.Power negocjuje dokapitalizowanie

  24 stycznia 2023
  Deweloper farm fotowoltaicznych zawarł term sheet z potencjalnym inwestorem, który może objąć nowe akcje spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej