czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

R.Power pożyczy 864 mln zł

msd | 03 lutego 2022
Konsorcjum banków udzieli spółkom celowym z grupy R.Power 863,7 mln zł kredytu na sfinansowanie budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 299 MWp. Tymczasem arkusz ofert sprzedaży dla obligacji R.Power jest wyjątkowo pokaźny, jak na nasze warunki.

48 spółek należących do dewelopera farm PV zawarło umowę kredytową w formule project finance z konsorcjum banków, w skład którego wchodzą ING Bank, Santander, Erste Group, PKO BP oraz Pekao. Pozyskane w ten sposób 863,7 mln zł trafić ma finansowanie elektrowni fotowoltaicznych.

„Finansowane projekty zostały skomercjalizowane poprzez zawarcie umowy PPA oraz uzyskanie gwarantowanej ceny sprzedaży energii elektrycznej w organizowanych w ubiegłym roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcjach OZE” – wyjaśnia R.Power.

Jak podano, kredyt został udzielony na okres zbliżony do czasu na jaki projekty pozyskały wsparcie w ramach aukcji OZE. Wysokość jego oprocentowania znajduje się na warunkach rynkowych, twierdzi spółka.

Uruchomienia kredytu uzależniono od spełnienia warunków zawieszających, w tym przedstawienia odpowiednich dokumentów projektowych i ustanowienia zabezpieczeń. 

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji R.Power z terminem wykupu w czerwcu 2026 r. Za papiery RPO0626 spółka płaci WIBOR 6M plus 4,95 pkt proc. marży. Jeśli ufać wycenom z rynku terminowego, w kolejny okres odsetkowy, rozpoczynający się na początku czerwca, spółka może wejść z kuponem sięgającym około 9,7 proc. 

Obligacje RPO0626 wyceniane są na 100 proc. nominału. I przy tej cenie leży prawie 1,2 mln zł obligacji w arkuszu ofert sprzedaży. Kupujący jednak nie palą się do zawierania transakcji (tylko jedna oferta na 10 obligacji po 99 proc. nominału).

W grudniu R.Power uplasował dodatkowe 25 mln zł obligacji, które docelowo zostaną zasymilowane z serią już notowaną na Catalyst.

Więcej wiadomości o R.Power S.A.

 • R.Power ponownie na minusie

  13 maja 2024
  Producent energii słonecznej poniósł w ubiegłym roku 159,4 mln zł kosztów finansowych, które okazały się dwuipółkrotnie wyższe od wypracowanego zysku operacyjnego.
  czytaj więcej
 • Kłopotliwa zmiana warunków emisji obligacji R.Power

  07 lutego 2024
  Z pozoru niewielka zmiana warunków emisji wartych 305 mln zł obligacji RPO0626 przerodziła się w dyskusję nad możliwością i celem jej wprowadzenia.
  czytaj więcej
 • R.Power ze stratą, ale i mocniejszym bilansem

  01 września 2023
  Z powodu wysokiej kosztów finansowych producent energii słonecznej zamknął I półrocze z 77 mln zł skonsolidowanej straty netto. Po wartej 680 mln zł emisji akcji znacząco poprawiła się jednak jego struktura kapitałowa.
  czytaj więcej
 • R.Power nie zarabia na odsetki

  06 czerwca 2023
  Poniesione w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wymusiły na deweloperze farm PV blisko czterokrotny wzrost zadłużenia. Koszty jego obsługi przekraczały wysokość zysku operacyjnego. Po niedawnym pozyskaniu inwestora mniejszościowego R.Power zapowiada 900 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst