środa, 12 grudnia 2018

Newsroom

Rada wierzycieli GetBacku chce powrotu do negocjacji z Altus TFI

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 03 grudnia 2018
Rada wierzycieli wezwała zarząd windykacyjnej spółki oraz Altus TFI do ponownych rozmów. Oczekuje, że ich skutkiem będzie zwrot 100 mln zł do 20 stycznia 2019 r.

(…) Rada wierzycieli GetBack wzywa zarząd GetBack oraz Altus TFI S.A. do powrotu do negocjacji ugodowych w związku z umową nabycia EGB Investments S.A. przez GetBack – brzmi treść uchwały podjętej przez radę w ubiegły czwartek.

Rekomendowana przez radę wierzycieli kwota ugody „mającej na celu zakończenie sporu związanego z umową EGB” to 100 mln zł. Tyle samo rada wierzycieli oczekiwała i w sierpniu, na kilka dni przed zatrzymaniem Piotra Osieckiego, twórcy i głównego akcjonariusza Altus TFI, który w ubiegłym tygodniu opuścił areszt. Wygląda więc na to, że termin kolejnej uchwały w sprawie porozumienia nie jest przypadkowy.

Rada wierzycieli GetBack oczekuje, że w związku ze zwołaniem przez sędziego-komisarza zgromadzenia wierzycieli na dzień 22 stycznia 2019 roku, zawarcie porozumienia oraz zapłata nastąpi nie później niż dnia 20 stycznia 2019 roku – podano także.

Zapłata 100 mln zł, które mają być korektą pierwotnej ceny, miałaby trafić do spółki w formie przelewu. Rada wyklucza inne formy zapłaty.

Podpisanie porozumienia byłoby uwieńczeniem 2-miesięcznych negocjacji stron poprzedzających zatrzymania osób w związku ze śledztwem Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym szkody wielkiej wartości wyrządzonej w majtku GetBack umową EGB – podała rada wierzycieli.

Porozumienie, zdaniem rady, mogłoby „ostatecznie zamknąć sporne kwestie w przedmiocie umowy EGB, zastępując tym samym wieloletni, kosztowny oraz potencjalnie wyniszczający dla obu stron spór sądowy”. Rada wierzycieli zapewnia jednocześnie, że porozumienie byłoby podstawą do zrzeczenia się przez GetBack roszczeń cywilnoprawnych wobec Towarzystwa.

Rada wierzycieli GetBack stoi na stanowisku, że porozumienie, jeśli zostanie zawarte, powinno być wzorcem dla kilkunastu innych podmiotów rynku finansowego, będących beneficjentami współpracy z GetBack do równie odpowiedzialnego zachowania oraz wsparcia procesu restrukturyzacji GetBack – kończy rada wierzycieli.

W sierpniu ubiegłego roku GetBack nabył 99,38 proc. akcji EGB Investments od funduszy zarządzanych przez Altus TFI za 207,6 mln zł. Razem z przymusowym wykupem mniejszościowych akcjonariuszy windykator wydał na zakup EGB około 209 mln zł. Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego transakcja mogła być wyrządzeniem szkody majątkowej GetBackowi, co bada obecnie prokuratura.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • Polski Dom Maklerski złożył odwołanie od decyzji KNF

  05 grudnia 2018
  Spółka odwołuje się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożeniu kary finansowej 2,5 mln zł. PDM już zapowiada, że jeśli odwołanie nie poskutkuje, to wyjdzie na drogę sądową z „wielomilionowymi” pozwami odszkodowawczymi. KNF sprawy nie komentuje.
  czytaj więcej
 • Głosowanie nad układem GetBacku w styczniu

  29 listopada 2018
  Sędzia-komisarz wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli windykacyjnej spółki na 22 stycznia, wynika z komunikatu opublikowanego przez sąd. Kurator, który ma decydujący głos, już wybrał, także w sprawie poziomu konwersji.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku wciąż liczy na minimum 35 proc. zaspokojenia

  28 listopada 2018
  Rada wyraziła pozytywną opinię o propozycjach układowych nadzorcy sądowego, które zakładają spłatę 24 proc. należności głównej, ale liczy, że stopień zaspokojenia będzie jednak wyższy. Tymczasem rada i kurator spotkali się z drugim oferentem na aktywa GetBacku. Wyłączność negocjacyjna dla Hoista dotyczy bowiem tylko spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje