piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

Rada wierzycieli GetBacku chce powrotu do negocjacji z Altus TFI

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 03 grudnia 2018
Rada wierzycieli wezwała zarząd windykacyjnej spółki oraz Altus TFI do ponownych rozmów. Oczekuje, że ich skutkiem będzie zwrot 100 mln zł do 20 stycznia 2019 r.

(…) Rada wierzycieli GetBack wzywa zarząd GetBack oraz Altus TFI S.A. do powrotu do negocjacji ugodowych w związku z umową nabycia EGB Investments S.A. przez GetBack – brzmi treść uchwały podjętej przez radę w ubiegły czwartek.

Rekomendowana przez radę wierzycieli kwota ugody „mającej na celu zakończenie sporu związanego z umową EGB” to 100 mln zł. Tyle samo rada wierzycieli oczekiwała i w sierpniu, na kilka dni przed zatrzymaniem Piotra Osieckiego, twórcy i głównego akcjonariusza Altus TFI, który w ubiegłym tygodniu opuścił areszt. Wygląda więc na to, że termin kolejnej uchwały w sprawie porozumienia nie jest przypadkowy.

Rada wierzycieli GetBack oczekuje, że w związku ze zwołaniem przez sędziego-komisarza zgromadzenia wierzycieli na dzień 22 stycznia 2019 roku, zawarcie porozumienia oraz zapłata nastąpi nie później niż dnia 20 stycznia 2019 roku – podano także.

Zapłata 100 mln zł, które mają być korektą pierwotnej ceny, miałaby trafić do spółki w formie przelewu. Rada wyklucza inne formy zapłaty.

Podpisanie porozumienia byłoby uwieńczeniem 2-miesięcznych negocjacji stron poprzedzających zatrzymania osób w związku ze śledztwem Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym szkody wielkiej wartości wyrządzonej w majtku GetBack umową EGB – podała rada wierzycieli.

Porozumienie, zdaniem rady, mogłoby „ostatecznie zamknąć sporne kwestie w przedmiocie umowy EGB, zastępując tym samym wieloletni, kosztowny oraz potencjalnie wyniszczający dla obu stron spór sądowy”. Rada wierzycieli zapewnia jednocześnie, że porozumienie byłoby podstawą do zrzeczenia się przez GetBack roszczeń cywilnoprawnych wobec Towarzystwa.

Rada wierzycieli GetBack stoi na stanowisku, że porozumienie, jeśli zostanie zawarte, powinno być wzorcem dla kilkunastu innych podmiotów rynku finansowego, będących beneficjentami współpracy z GetBack do równie odpowiedzialnego zachowania oraz wsparcia procesu restrukturyzacji GetBack – kończy rada wierzycieli.

W sierpniu ubiegłego roku GetBack nabył 99,38 proc. akcji EGB Investments od funduszy zarządzanych przez Altus TFI za 207,6 mln zł. Razem z przymusowym wykupem mniejszościowych akcjonariuszy windykator wydał na zakup EGB około 209 mln zł. Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego transakcja mogła być wyrządzeniem szkody majątkowej GetBackowi, co bada obecnie prokuratura.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje