środa, 12 grudnia 2018

Newsroom

Rada wierzycieli GetBacku wciąż liczy na minimum 35 proc. zaspokojenia

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 28 listopada 2018
Rada wyraziła pozytywną opinię o propozycjach układowych nadzorcy sądowego, które zakładają spłatę 24 proc. należności głównej, ale liczy, że stopień zaspokojenia będzie jednak wyższy. Tymczasem rada i kurator spotkali się z drugim oferentem na aktywa GetBacku. Wyłączność negocjacyjna dla Hoista dotyczy bowiem tylko spółki.

Pozytywna opinia dla złożonych w poniedziałek propozycji układowych nadzorcy sądowego GetBacku zawarta została w osobnej uchwale rady wierzycieli, także z poniedziałku. Podjęta uchwała zawiera jednak zastrzeżenia, a najważniejsze z nich dotyczy tego, że rada wciąż liczy na nie mniej niż 35 proc. zaspokojenia dla właścicieli niezabezpieczonych obligacji. Swoje oczekiwania rada motywuje informacjami od zarządu GetBacku na temat „pozytywnych rezultatów negocjacji z częścią wierzycieli zabezpieczonych w przedmiocie częściowego umorzenia ich wierzytelności” oraz „postępu negocjacji z inwestorem dających perspektywę zwiększenia ceny sprzedaży aktywów”.

Rada wierzycieli uznaje więc zwiększenie poziomu zaspokojenia wierzycieli niezabezpieczonych w tzw. wariancie inwestorskim za „uprawdopodobnione”.

Rada wierzycieli podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uchwale nr 3/11/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku, że negocjacje z potencjalnymi inwestorami powinny być prowadzone przez zarząd spółki przy założeniu, że w konsekwencji zawarcia transakcji sprzedaży aktywów spółki osiągnięty zostanie poziom spłaty wierzycieli z tytułu niezabezpieczonych obligacji na poziomie nie niższym niż 35 proc. należności głównej – brzmi jeden z punktów uchwały podjętej przez radę wierzycieli.

Przypomnijmy, złożone w poniedziałek propozycje układowe nadzorcy sądowego, które podczas głosowania zamierza poprzeć kurator obligatariuszy, zakładają, że w tzw. wariancie inwestorskim (sprzedaż większości aktywów GetBacku) niezabezpieczeni obligatariusze otrzymają 24 proc. zwrotu należności głównej, a dodatkowe 66 proc. kapitału z obligacji zostanie skonwertowane na nowe akcje (dla chętnych przygotowano grupę z niższą konwersją – 3 proc.). W przypadku kontynuacji działalności operacyjnej stopień zaspokojenia miałby wynieść 33 proc. (plus 57 proc. lub 3 proc. konwersji), ale przez prawie osiem lat.

Rada wierzycieli zwraca uwagę, że w swoim oczekiwanym wariancie inwestorskim (min. 35 proc.) przewiduje wyższy stopień zaspokojenia niż przy kontynuacji działalności operacyjnej (33 proc.) z uwagi na „gotowość wierzycieli zabezpieczonych na dokonanie częściowego umorzenia wierzytelności wyłącznie w przypadku realizacji wariantu inwestorskiego” oraz „uwzględnienia w wariancie operacyjny poniesienia niezbędnych nakładów na infrastrukturę oraz procesy windykacyjne”.

Rada wierzycieli przypomina także, o czym już pisaliśmy, że propozycje nadzorcy sądowego – w przeciwieństwie do propozycji GetBacku – nie zakładają żadnych przychodów z tytułu roszczeń wobec podmiotów i osób trzecich. Rada chce jednak wystąpić do nadzorcy z prośbą wprowadzenia do propozycji układowych w wariancie inwestorskim mechanizmu rozdysponowania przyszłych przychodów z tytułu roszczeń, które zwiększyłyby stopień zaspokojenia wierzycieli.

Obecnie trwać mają prace nad założeniem tzw. funduszu roszczeń. Łączna wartość roszczeń, jak usłyszeliśmy trzy tygodnie temu od zarządu GetBacku, to ponad 500 mln zł. Chodzi o około 40 spraw, z czego największą jest ta dotycząca przejęcia EGB Investments od funduszy zarządzanych przez Altus TFI.

Aktualny wariant inwestorski zakłada sprzedaż aktywów GetBacku szwedzkiemu Hoistowi za ponad 1 mld zł. Potencjalnego kupującego wyłoniono spośród trzech oferentów i ma obecnie wyłączność negocjacyjną. Ta jednak nie obowiązuje ani rady wierzycieli, ani kuratora obligatariuszy.

- Kurator i członkowie rady wierzycieli spotkali się z oferentem, który w postępowaniu składał drugą pod względem atrakcyjności ofertę na zakup aktywów GetBacku – poinformował Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy.

Kurator przypomniał także, że umowa zarządu GetBacku o wyłączność w negocjacjach dla składającego najwyższą ofertę Hoist Finance jest terminowa.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • Polski Dom Maklerski złożył odwołanie od decyzji KNF

  05 grudnia 2018
  Spółka odwołuje się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożeniu kary finansowej 2,5 mln zł. PDM już zapowiada, że jeśli odwołanie nie poskutkuje, to wyjdzie na drogę sądową z „wielomilionowymi” pozwami odszkodowawczymi. KNF sprawy nie komentuje.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku chce powrotu do negocjacji z Altus TFI

  03 grudnia 2018
  Rada wierzycieli wezwała zarząd windykacyjnej spółki oraz Altus TFI do ponownych rozmów. Oczekuje, że ich skutkiem będzie zwrot 100 mln zł do 20 stycznia 2019 r.
  czytaj więcej
 • Głosowanie nad układem GetBacku w styczniu

  29 listopada 2018
  Sędzia-komisarz wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli windykacyjnej spółki na 22 stycznia, wynika z komunikatu opublikowanego przez sąd. Kurator, który ma decydujący głos, już wybrał, także w sprawie poziomu konwersji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • Administrator zastawu przejął wierzytelności Fast Finance

  11 grudnia 2018
  Administrator zamierza wyznaczyć biegłego, który oszacuje wartość przedmiotu zastawu. Jednocześnie zaproponował Fast Finance obsługę przejętych wierzytelności.
  czytaj więcej
 • UOKiK nałożył 5,05 mln zł kary na GetBack

  28 listopada 2018
  Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów windykacyjna spółka miała dopuszczać się stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Decyzja nie jest ostateczna i prawomocna, a GetBack zamierza się od niej odwołać. Kurator apeluje zaś o nienakładanie kar na spółkę, ponieważ obciążają jej wierzycieli.
  czytaj więcej
 • Propozycja układowa nadzorcy GetBacku w szczegółach

  26 listopada 2018
  Według nowych propozycji układowych przy sprzedaży aktywów spółki Hoistowi niezabezpieczeni obligatariusze otrzymają 24 proc. nominału, co potwierdza nasze wcześniejsze nieoficjalne informacje. Bez sprzedaży majątku Hoistowi, w wariancie operacyjnym, do obligatariuszy miałoby wrócić 33 proc. należności głównej.
  czytaj więcej

Emisje