piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Rada wierzycieli GetBacku z drugim zastępcą

msd | 12 lipca 2018
Na wniosek kuratora obligatariuszy sędzia-komisarz powołał mBank na drugiego zastępcę członka rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym windykacyjnej spółki.

Dotychczas powołana w czerwcu rada wierzycieli GetBacku składała się z pięciu członków, w tym czterech reprezentantów obligatariuszy, oraz jednego zastępcy. Teraz jednak zastępców będzie dwóch, do spółki Agmet, która posiada wierzytelności na 10 mln zł wobec GetBacku, dołącza mBank. 

Aktualna wartość wierzytelności przysługujących mBankowi nie jest publicznie znana. Na koniec 2017 r. GetBack miał w mBanku kredyt do 30 mln zł. 

Co do zasady, zastępcy członków rady wierzycieli mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach, ale do głosowania dopuszczani są dopiero w przypadku nieobecności któregoś z członków.

Inauguracyjne posiedzenie rady wierzycieli odbyło się 4 lipca. Na przewodniczącego rady wybrano wówczas Artura Kłoczko, wieloletniego współpracownika Michała Sołowowa. Przewodniczący, jak wynika z naszych informacji, posiada wierzytelność na 5 mln zł wobec GetBacku. Sam do rady dostał się jednak po uzbieraniu 350 głosów reprezentujących wierzytelności warte łącznie 247 mln zł.

W skład rady wierzycieli wchodzą także Radosław Berczyński, Q1 FIZ,  Mariusz Wójcik oraz Raiffeisen Bank. Pierwszy i trzeci z nich, to reprezentanci w większości indywidualnych obligatariuszy GetBacku. Q1 FIZ to zaś fundusz związany z Quercus TFI i Sebastianem Buczkiem, założycielem i akcjonariuszem towarzystwa.

Kolejne posiedzenie rady wierzycieli zaplanowano na 18 lipca.

Tymczasem wrocławski sąd wciąż nie wyłożył jeszcze spisu wierzytelności, który złożono 21 czerwca. Niemniej, jak najpierw ujawniły Obligacje.pl, a później potwierdziła też spółka, wiadomo, że wartość wierzytelności ujętych w spisie to ponad 3,3 mld zł, czyli o 0,5 mld zł więcej niż we wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Wciąż nie został też opublikowany zaktualizowany plan restrukturyzacyjny, który trafił do sędziego-komisarza w połowie czerwca. Przez miesiąc w sytuacji dłużnika zmieniło się jednak na tyle dużo, że sam plan, który i tak ma niewiele odbiegać od poprzedniego, może już wyraźnie odbiegać od aktualnych realiów GetBacku. Zresztą potwierdzeniem tego są wypowiedzi Przemysława Dąbrowskiego, prezesa spółki, z których wynika, że rozważane jest większe strzyżenie wierzycieli, a także zamiana przyspieszonego postępowania układowego na sanację.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje