piątek, 24 stycznia 2020

Newsroom

Rada wierzycieli Kani za umorzeniem restrukturyzacji

msd | 03 grudnia 2019
Rada wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania wyraziła zgodę na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego wobec spółki.

Uchwała rady jest odpowiedzią na wrześniowy wniosek spółki. Ta wnosiła bowiem o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z chwilą wyboru oferty dzierżawy Cedrobu lub Tarczyńskiego.

Pod koniec października ZM Kania zawarły umowę dzierżawy z Cedrobem. Spółka ma dostawać stałe comiesięczne płatności (300 tys. zł netto) za dzierżawę składników majątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie rozbioru, produkcji, przetwórstwa, konfekcjonowania i dystrybucji mięsa. Umowę zawarto na okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że Cedrob będzie miał prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy, gdyby wszczęto procedurę jego sprzedaży. 

ZM Kania znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym od czerwca tego roku. W czerwcu minął termin spłaty wartych 50 mln zł niezabezpieczonych obligacji spółki. Dwie kolejne serie o łącznej wartości 100,9 mln zł są zabezpieczone, ale wyłącznie poręczeniem majątkowym Henryka Kani. Obrót tymi papierami jest zawieszony, ponieważ półrocze sprawozdanie finansowe spółki nie zawierało raportu z przeglądu biegłego.

Na koniec września ZM Kania miały 525,8 mln zł ujemnych kapitałów własnych, wynika ze sprawozdania spółki podpisanego przez zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje