czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Rafako zapowiada złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

msd | 12 stycznia 2023
Dwa tygodnie po tym, jak skarb państwa objął warte 100 mln zł obligacje Rafako, spółka informuje, że zamierza wnioskować o upadłość z powodu otrzymanych od Taurona wezwań do zapłaty.

Jako bezpośrednią przyczynę zamiaru złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zarząd spółki wskazuje na otrzymane od Taurona Wytwarzanie wezwania do zapłaty ponad 1,3 mld zł kar umownych i odszkodowań za realizację bloku energetycznego w Jaworznie.

Jak wskazano, Rafako kwestionuje w całości roszczenia Taurona Wytwarzanie, ale otrzymane wezwanie negatywnie wpływa na sytuację spółki. Począwszy od możliwych roszczeń ze strony gwarantów, przez trudności w znalezieniu inwestora, po utrudnione mediacje z pozostałymi kontrahentami oraz brak możliwości pozyskania nowych kontraktów.

„(…) Z ostrożności i celem wypełnienia obowiązków nałożonych prawem na zarząd emitenta, podjęto decyzję o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta, a nadto w tym samym dniu rozpoczęto prace nad rzeczonym wnioskiem, w trakcie których to prac kontynuowane będą oceny odnośnie do kwestii zaistnienia stanu niewypłacalności emitenta, a także analizowane przyszłe zdarzenia dotyczące emitenta i jego otoczenia” – poinformowało w czwartek Rafako.

Pod koniec grudnia, w ramach pomocy na restrukturyzację, skarb państwa objął warte 100 mln zł obligacje Rafako z 5-proc. kuponem.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium