niedziela, 25 lutego 2024

Newsroom

Rekordowa frekwencja w emisji Rentiera

msd | 17 sierpnia 2023
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ pozyskał 18,1 mln zł z lipcowo-sierpniowej emisji, w której wzięło udział 117 inwestorów.

Pozyskane przez fundusz wpływy okazały się niższe od rekordowych 22 mln zł przed miesiącem, ale po raz pierwszy w historii publicznych emisji na podstawie prospektu Rentierowi udało się przyciągnąć ponad setkę inwestorów.

Z dwóch pierwszych emisji na podstawie niedawno zatwierdzonego prospektu FDK Rentier FIZ pozyskał w sumie 40,1 mln zł. Przed funduszem stoi możliwość uplasowania jeszcze dziewięciu kolejnych serii certyfikatów inwestycyjnych, a najbliższa oferta ruszy 28 sierpnia.

FDK Rentier FIZ to zarządzany przez CVI DM oraz Noble Funds TFI publiczny fundusz specjalizujący się w tzw. długu prywatnym. Według ostatniej wyceny z 20 lipca, fundusz dysponował 166,8 mln zł aktywów netto, a jego roczna stopa zwrotu sięgała 18,09 proc., w czym pomogły wysokie stopy procentowe, jak i efekt niskiej bazy z ubiegłego roku (trzyletnia stopa zwrotu to 22,37 proc.).

Więcej wiadomości kategorii Emisje