poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Rekordowa sprzedaż obligacji oszczędnościowych

msd | 09 lipca 2019
W czerwcu inwestorzy indywidualni nabyli obligacje skarbu państwa za 1,57 mld zł, z czego 569,7 mln zł przypadało na 10-miesięczne papiery premiowe. Wciąż mocno trzyma się też sprzedaż obligacji trzymiesięcznych, które przynoszą realną stratę.

Osiągnięta w czerwcu sprzedaż papierów skarbowych na poziomie 1,57 mld zł, to – jak podaje Ministerstwo Finansów – najwyższy wynik w tej dekadzie. Popyt na obligacje oszczędnościowe rósł w czerwcu czwarty miesiąc z rzędu i był o 33,5 proc. wyższy niż przed rokiem oraz 26,5 proc. wyższy niż w maju.

Tak wysoką sprzedaż papierów skarbowych do inwestorów indywidualnych resort finansów zawdzięcza ponowieniu w czerwcu oferty 10-miesięcznych obligacji premiowych, których sprzedaż sięgnęła 569,7 mln zł. Poprzednim razem dług taki był sprzedawany w czerwcu 2018 r., a popyt na niego wyniósł wówczas 371,1 mln zł.

Wysoką sprzedażą w czerwcu charakteryzowały się też papiery trzymiesięczne (314,1 mln zł), a także czteroletnie obligacje indeksowane inflacją (307,8 mln zł). Warto przypomnieć, że pierwsze z nich, przy 1,5 proc. odsetek brutto w skali roku i rosnącej dynamice inflacji (2,6 proc. r/r w czerwcu), są coraz dalej od choćby ochrony realnej wartości ulokowanych w ten sposób pieniędzy. Problem ten dotyczy także stałokuponowych dwulatek, które wciąż cieszą się relatywnie dużym powodzeniem (261 mln zł sprzedaży w czerwcu).

Zdecydowanie niższą popularnością cieszą indeksowane wskaźnikiem inflacji obligacje 10-letnie (104,9 mln zł popytu). Niezmiennie najmniej inwestorzy lokują natomiast w papierach trzyletnich (11,6 mln zł) oraz rodzinnych obligacjach sześcio- i 12-letnich (łącznie 3 mln zł). 

Po sześciu miesiącach tego roku łączna sprzedaż obligacji skarbowych sięga 7,08 mld zł i jest o 22,1 proc. wyższa niż przed rokiem oraz wyższa niż w całym 2017 r. (6,86 mld zł).

Coraz to nowsze rekordy sprzedaży i ogólnie wysoki popyt na dług skarbowy wśród inwestorów indywidualnych, to efekt nie tylko słabej oferty banków i okazjonalnych emisji obligacji premiowych, ale przede wszystkim wprowadzenia do oferty obligacji trzymiesięcznych. Te zaś z uwagi na krótkoterminowy charakter wyraźnie „podbijają” comiesięczne statystyki dostarczane przez MF. 

Dość wspomnieć, że od grudnia 2018 r. do końca kwietnia 2019 r. (ostatnie dostępne dane) zadłużenie skarbu państwa wynikające z trzymiesięcznych obligacji oszczędnościowych spadło z 1,16 mld zł do 1,05 mld zł, choć ich sprzedaż w tym czasie wyniosła w sumie 1,38 mld zł.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje