poniedziałek, 30 listopada 2020

Newsroom

Remedis otrzymał nakaz zapłaty na rzecz obligatariusza - aktualizacja

msd | 21 października 2020
Otrzymany przez spółkę sądowy nakaz zapłaty na 6,9 mln zł wynika z weksli wystawionych na rzecz jej obligatariusza.

Treść zaktualizowana. Nowe informacje oznaczono kursywą.

Remedis dostał dwa tygodnie na uregulowanie 6,9 mln zł względem obligatariusza lub wniesienie zarzutów do postanowienia sądu.

Postępowanie nakazowe wobec Remedius wynika z niewykupienia w marcu 33 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 6,78 mln zł.

W czerwcu spółce doręczono wniosek obligatariusza o ogłoszenie jej upadłości. Kilka dni później sam Remedis złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, w którym proponuje spłatę obligacyjnych długów do 2025 r., ale częściowo na zasadzie konwersji na nowe akcje.

Przyspieszone postępowanie układowe wobec Remedis zostało właśnie otwarte przez sąd, wynika z osobnego komunikatu, opublikowanego w środę po południu. 

Remedis to notowana na NewConnect spółka, która trudni się usługami dla podmiotów medycznych i JST, między innymi poprzez udzielanie im pożyczek. Złożony do sądu wstępny plan restrukturyzacyjny zakłada jednak, że do końca roku Remedis wycofa się z finansowania podmiotów medyczny i JST, a pozostanie przy prowadzeniu działalności doradczej na ich rzecz. Ponadto, spółka chce teść wejść w obszar sporów sądowych z bankami udzielającymi w przeszłości kredytów frankowych.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje