czwartek, 29 lipca 2021

Newsroom

Remedis złożył wniosek o otwarcie restrukturyzacji

msd | 01 lipca 2020
W ramach przyspieszonego postępowania układowego spółka proponuje spłatę wymagalnych obligacji do 2025 r. Remedis chce połączyć wykup gotówkowy z konwersją długu na nowe akcje.

Złożony przez spółkę wniosek jest następstwem nieudanego rolowania długu, co zakończyło się brakiem spłaty 33 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 6,78 mln zł, które wygasały w czerwcu. 

„(…) zarząd spółki postanowił zaproponować wstępne propozycje układowe, które zakładają zaspokojenie wierzycieli w całości do 2025 r. – częściowo przez spłatę, częściowo przez konwersję zadłużenia na kapitał akcyjny w wyniku podwyższenia kapitału spółki. Środki przeznaczone na realizację propozycji układowych pochodzić będą z sukcesywnie odzyskiwanego (zaangażowanego dotychczas) kapitału, sprzedaży posiadanych udziałów i akcji oraz przychodów z bieżącej działalności. Przedstawione warunki spłaty zobowiązań podlegać będą ocenie sądu oraz wierzycieli” – poinformował Remedis.

Wstępny plan restrukturyzacyjny Remedisu zakłada ograniczenie kosztów funkcjonowania oraz wdrożenie nowej strategii opartej o inwestycje z obszaru finansowania procesów sądowych w sporach z bankami udzielającymi kredytów we frankach szwajcarskich. Do końca bieżącego roku Remedis chce natomiast zakończyć aktywności inwestycyjną w sektorze jednostek ochrony zdrowia, samorządów i podmiotów prywatnych, pozostawiając działalność doradczą na rzecz samorządów.

„Zarząd spółki podjął działania zmierzające do restrukturyzacji mając na względzie dobro spółki, wierzycieli, pracowników oraz chcąc uniknąć sytuacji, w której spółka stałaby się niewypłacalna i – w konsekwencji – straciłaby możliwość prowadzenia dalszej działalności gospodarczej” – podano także.

Wcześniej obligatariusz Remedisu złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje