wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Rentier FIZ pozyskał ponad 4 mln zł

msd | 15 października 2021
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ zebrał od inwestorów 4,09 mln zł, co jak dotąd jest najlepszym wynikiem spośród czterech jego publicznych emisji.

W zakończonej 11 października ofercie 32 inwestorów zapisało się na 37,6 tys. nowych certyfikatów funduszu Rentier FIZ. Fundusz zebrał w ten sposób 4,09 mln zł, zwiększając łączną wartość środków pozyskanych z czterech publicznych ofert do 10,97 mln zł.

Zgodnie z prospektem, FDK Rentier FIZ będzie mógł przeprowadzić jeszcze pięć kolejnych publicznych emisji. Najbliższa z nich ruszy 27 października i potrwa do 10 listopada.

Współzarządzany przez CVI DM oraz Noble Funds TFI fundusz specjalizuje się w tzw. długu prywatnym. Według ostatniej wyceny, datowanej na 20 września, miał on pod zarządzaniem 82,2 mln zł aktywów netto. Wykazywał wówczas 4,3 proc. stopy zwrotu od początku roku.

Pod koniec września certyfikaty FDK Rentier FIZ zadebiutowały na GPW, gdzie są notowane obok innych zamkniętych publicznych funduszy obligacji korporacyjnych – M/S OK FIZ oraz Ipopema Benefit 3 FIZAN. W odróżnieniu od dwóch ostatnich, arkusz ofert sprzedaży certyfikatów Rentiera pozostaje jednak pusty. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje