poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

Rynek doczekał się zaudytowanego raportu GetBacku

msd | 07 listopada 2019
Publikacja sprawozdania finansowanego za 2018 r. wciąż nie przybliża posiadaczy wartych 2,3 mld zł obligacji spółki do wyczekiwanego uprawomocnienia układu.

Dla historyków – GetBack ostatecznie zamknął 2018 r. z 344 mln zł ujemnych przychodów i 1,1 mld zł jednostkowej straty netto. Aktywa spółki spadły do 729 mln zł, co przy jej zobowiązaniach oznaczało ponad 2,2 mld zł ujemnych kapitałów własnych. Same tylko zobowiązania układowe to prawie 2,7 mld zł, z czego większość (prawie 2,3 mld zł) przypadało na niezabezpieczone obligacje. 

Rok 2018 był niewątpliwie najtrudniejszym okresem w historii GetBacku. Nieodpowiedzialne decyzje poprzedniego zarządu doprowadziły spółkę do utraty płynności i gigantycznej straty finansowej. Spółka stanęła na krawędzi bankructwa. Dodatkowym problem spółki stała się jej zła sława, co bardzo utrudniało działalność windykacyjną, opartą w dużej mierze na wiarygodności – napisano w liście do interesariuszy GetBacku, podpisanym przez Magdalenę Nawłokę, p.o. prezesa oraz Przemysława Dąbrowskiego, wiceprezesa. 

Naturalnie nie obyło się bez uwag dotyczących kontynuacji działalności, czy zastrzeżeń audytora. Teraz jednak są już one kwestią wtórną, obligatariuszom pozostaje czekać na uprawomocnienie układu zatwierdzonego w czerwcu. A ponieważ sąd musi się najpierw uporać z otrzymanymi zastrzeżeniami, to wejście postanowień układu w życie wciąż nie jest pewne, o terminie pierwszych spłat nie wspominając. Przypomnijmy, spółka ma oddać właścicielom niezabezpieczonych obligacji 25 proc. nominału w osiem lat (teoretycznie siedem, ale pierwsze spłaty rozpoczną się po ponad roku od uprawomocnienia). 

Jak wskazywaliśmy na łamach Obligacje.pl, wiele wskazuje, że pierwszy symboliczny przelew mógłby trafić do obligatariuszy dopiero w ostatnich miesiącach 2021 r.

W chwili obecnej czekamy na uprawomocnienie układu i rozpoczęcie spłat pierwszych rat układowych. Ważnym zdaniem zarządu jest również przeniesienie aktywów spółki do nowego TFI i zakończenie negocjacji z zabezpieczonymi wierzycielami spółki – napisano także.

Po utracie licencji przez Saturn TFI w GetBacku mocno skomplikowała się sprawa posiadanych przez spółkę funduszy sekurytyzacyjnych. Obecnie w UOKiK-u leży wniosek o przeniesienie zarządzania tymi funduszami do TFI BDM. 

Na razie trudno oczekiwać natomiast, że publikacja sprawozdania wraz z opinią biegłego mogłaby przybliżać GetBack do wznowienia notowań instrumentów finansowych spółki, w tym obligacji, co byłoby dla wielu okazją do zbudowania tarczy podatkowej. Spółka nie opublikowała bowiem sprawozdania skonsolidowanego za 2018 r. a także kilku innych raportów. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Obligatariusze Unified Factory przyjęli układ

  21 lutego 2020
  Właściciele niewykupionych papierów serii C i D mają otrzymywać 56 proc. należności głównej w latach 2022-2029. Część obligacyjnych wierzytelności zostanie też skonwertowana na nowe akcje, a w grę wchodzi także zaspokojenie z przedmiotu zastawu.
  czytaj więcej
 • Cedrob oferuje 100 mln zł za składniki majątkowe Kani

  19 lutego 2020
  Producent mięsa drobiowego chce kupić składniki majątkowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które czekają na otwarcie postępowania upadłościowego.
  czytaj więcej
 • Według Brastera obligacje nie stały się wymagalne

  19 lutego 2020
  Zdaniem zarządu Brastera publikacja komunikatu z informacją, że spółka może nie mieć pieniędzy na okresową amortyzację obligacji i odsetki od nich nie stanowi jeszcze naruszenia warunków emisji. Spółka chce przełożyć termin płatności najbliższej płatności, ale nie myśli o przesunięciu terminu ostatecznego wykupu, przewidzianego na 29 listopada tego roku.
  czytaj więcej
 • Braster nie ma pieniędzy na odsetki i okresową amortyzację obligacji

  18 lutego 2020
  Jak przyznaje spółka, istnieje „wysokie prawdopodobieństwo”, że do 1 marca nie znajdzie ona 1 mln zł na okresową amortyzację obligacji serii A oraz wypłatę kuponu. Sama taka deklaracja może otwierać obligatariuszom drogę do postawienia długu w stan wymagalności.
  czytaj więcej

Emisje