wtorek, 21 maja 2019

Newsroom

Rynek firm pożyczkowych - raport DM NWAI

Piotr Miliński i Marek Żmudzin, analitycy DM NWAI | 25 stycznia 2016
"Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, polski sektor pozabankowy przeżywał błyskawiczny rozkwit. (...) Sytuacja branży może jednak ulec diametralnej zmianie w wyniku zmian prawnych, wchodzących w życie pod koniec marca."

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, polski sektor pozabankowy przeżywał błyskawiczny rozkwit. Suma pożyczek udzielonych klientom w ubiegłym roku osiągnęła wartość ok. 5,2 mld złotych – ponad dwukrotnie więcej, niż w 2010. Intensywne działania marketingowe, poszerzenie zakresu oferowanych produktów i rozwój kanału internetowego sprawiły, że poza sektorem bankowym co roku zadłuża się ponad 1,5 mln Polaków. Sytuacja branży może jednak ulec diametralnej zmianie w wyniku zmian prawnych, wchodzących w życie pod koniec marca. Nowelizacja ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym i kredycie konsumenckim ma na celu ochronę interesu pożyczkobiorcy poprzez ograniczenie kosztów i opłat pobieranych przez firmy pozabankowe. W niniejszym raporcie dokonujemy oceny pozycji konkurencyjnej instytucji pożyczkowych i oceniamy ich zdolność dostosowania się do nowych rozwiązań legislacyjnych.

  • Na rynku funkcjonują trzy główne modele biznesowe: domowy (Provident, Bocian), oddziałowy (Profi Credit, Kredyty-Chwilówki, Capital Service) oraz internetowy (Vivus, Wonga, Kreditech). Firmy naziemne specjalizują w pożyczkach długoterminowych, a instytucje online dominują w segmencie małych chwilówek.
  • Szacujemy, że sektor osiągnął w 2015 roku 3,0-3,1 mld zł przychodów. Połowa rynku należy do Providenta (1,5 mld), jego główni konkurenci to Profi Credit (ok. 450 mln) i Vivus (ok. 360 mln). Lider zmaga się ze stagnacją wzrostu, podczas gdy najwięksi rywale notują 30-40 proc. dynamiki przychodów.
  • Zmiany regulacyjne dotyczą trzech obszarów: ustalenie górnego limitu kosztów pozaodsetkowych w stosunku do kwoty pożyczki (25 proc. + 30 proc. * liczba lat, maksymalnie 100 proc.), ograniczenie opłat związanych z zaległościami w spłacie (max. 6-krotność stopy lombardowej ) oraz obowiązek działania w formie spółki z o.o. lub akcyjnej o minimalnym kapitale zakładowym 200 tys. zł.
  • Ze względu na wysokie koszty stałe, ustawa skłania firmy do udzielania pożyczek o długim lub średnim terminie i wartości powyżej 1000-1500 zł. Firmy naziemne będą dążyć do maksymalnego obcięcia kosztów, a internetowe do wydłużenia i zwiększenia kwoty pożyczek.
  • Podatek bankowy zostanie nałożony na cztery instytucje: Provident, Profi Credit, Vivus i Bocian Pożyczki. Łączne obciążenie sektora to ok. 15 mln zł.
  • Rynek ma wysokie, ale akceptowalne wskaźniki zadłużenia. Mediana DN/EBITDA dla przedstawionych spółek (bez Profi Credit) wynosi niewiele ponad 2,5. Wybrane, mniejsze podmioty mają miejsce do zwiększenia dźwigni finansowej.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje