środa, 29 maja 2024

Newsroom

S&P Global Ratings potwierdził rating Polski

msd | 20 lutego 2023
Agencja potwierdziła długoterminową ocenę kredytową Polski w walucie zagranicznej na poziomie A- z perspektywą stabilną.

Obok kluczowego ratingu, S&P potwierdziło też pozostałe oceny. Krótkookresowy rating w walucie zagranicznej to A-2. Z kolei długo- i krótkookresowe oceny w walucie lokalnej nadal znajdują się o oczko wyżej, odpowiednio A i A-1. 

Jak wynika z wyjaśnień agencji, stabilna perspektywa ocen ratingowych Polski odzwierciedla równowagę pomiędzy ryzykami makroekonomicznymi spowodowanymi napaścią Rosji na Ukrainę, a buforami zapewnianymi przez silny bilans. 

Wśród przesłanek do obniżek ratingu Polski agencja S&P wymienia między innymi pogłębiające się konsekwencje wojny, skutkujące słabszymi perspektywami wzrostu gospodarczego w średnim terminie. Ponadto, ryzyko dla ratingu stanowić mogłyby wyraźne i przedłużające się spadki unijnych transferów, na przykład z powodu tarć politycznych pomiędzy Polską a UE.

Z drugiej strony, korzystnie na ocenę kredytową Polski mógłby wpłynąć powrót na ścieżkę mocnego wzrostu po zakończeniu wojny, a także lepsze od oczekiwań agencji wyniki fiskalne rządu. 

Według S&P, wojenne reperkusje nadal będą ciążyć gospodarce Polski. Agencja zakłada więc 0,9 proc. wzrostu realnego PKB w 2023 r. i średnią inflację na poziomie 13 proc. r/r. Obniżyć się natomiast miały krótkoterminowe ryzyka makro, między innymi z powodu spadku cen gazu. 

„Pomimo presji zwiększonych wydatków przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi i wzrostu kosztu finansowania, decyzja rządu o zaprzestaniu niektórych obniżek podatków na energię prawdopodobnie poskutkuje mniejszym deficytem w 2023 r. niż oczekiwaliśmy, pomagając ustabilizować dług publiczny (general governemnt wg metodyki Eurostatu – red.) w relacji do PKB na możliwym do opanowania poziomie 45 proc. w najbliższych latach” – podano w komunikacie S&P.

Jak wskazano, agencja wierzy, że konkurencyjna i zdywersyfikowana polska gospodarka, razem z silnym bilansem, pomogą ograniczyć średnioterminowe ryzyka przedłużającej się wojny.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Ratingi