niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

S&P nadał GetBackowi rating „D”

msd | 18 maja 2018
Agencja odwiesiła ocenę GetBacku, ale jednocześnie ustaliła ją na najniższym możliwym poziomie, czyli odzwierciedlającym default „D”.

Sam komunikat S&P nie wnosi do sprawy nic nowego, bo i w zasadzie nie może. Agencja odnotowała więc, że GetBack całkowicie zaprzestał obsługi zobowiązań finansowych, a wrocławski sąd otworzył wobec spółki postępowanie restrukturyzacyjne. 

S&P zwraca uwagę, że pośpiech przy postępowaniu restrukturyzacyjnym może być kluczowy dla przetrwania GetBacku ze względu na potencjalny gwałtowny spadek wartości posiadanych wierzytelności. Tymczasem już teraz wiadomo, że do takiego spadku zapewne dojdzie, ponieważ spółka zapowiedziała, że w sprawozdania za 2017 r. może wykazać około 1 mld zł skonsolidowanej straty netto, która pochodzić będzie właśnie z odpisów na aktywa, głównie posiadane wierzytelności. 

Ponad trzy tygodnie temu agencja S&P zawiesiła rating GetBacku. Wcześniej oceniała spółkę na pojedyncze „B”, ale od 18 kwietnia rating ten znajdował się na liście obserwacyjnej z prawdopodobieństwem obniżenia oceny.

We wstępnych propozycjach układowych GetBack proponuje właścicielom niezabezpieczonych obligacji spłatę 65,36 proc. należności głównej w latach 2018-2025 przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich odsetek. Pozostała część należności (34,64 proc.) miałaby podlegać konwersji na akcje przy cenie 8,36 zł. Propozycje te, jak zapowiadali niedawno przedstawiciele spółki, będą jeszcze dyskutowane z wierzycielami. W każdym razie przy ujemnym kapitale własnym, jaki wykaże spółka, uniknięcie przez obligatariuszy jakiegokolwiek strzyżenia będzie prawdopodobnie niemożliwe.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • Polski Dom Maklerski złożył odwołanie od decyzji KNF

  05 grudnia 2018
  Spółka odwołuje się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożeniu kary finansowej 2,5 mln zł. PDM już zapowiada, że jeśli odwołanie nie poskutkuje, to wyjdzie na drogę sądową z „wielomilionowymi” pozwami odszkodowawczymi. KNF sprawy nie komentuje.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku chce powrotu do negocjacji z Altus TFI

  03 grudnia 2018
  Rada wierzycieli wezwała zarząd windykacyjnej spółki oraz Altus TFI do ponownych rozmów. Oczekuje, że ich skutkiem będzie zwrot 100 mln zł do 20 stycznia 2019 r.
  czytaj więcej
 • Głosowanie nad układem GetBacku w styczniu

  29 listopada 2018
  Sędzia-komisarz wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli windykacyjnej spółki na 22 stycznia, wynika z komunikatu opublikowanego przez sąd. Kurator, który ma decydujący głos, już wybrał, także w sprawie poziomu konwersji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje