poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

S&P nadał GetBackowi rating „D”

msd | 18 maja 2018
Agencja odwiesiła ocenę GetBacku, ale jednocześnie ustaliła ją na najniższym możliwym poziomie, czyli odzwierciedlającym default „D”.

Sam komunikat S&P nie wnosi do sprawy nic nowego, bo i w zasadzie nie może. Agencja odnotowała więc, że GetBack całkowicie zaprzestał obsługi zobowiązań finansowych, a wrocławski sąd otworzył wobec spółki postępowanie restrukturyzacyjne. 

S&P zwraca uwagę, że pośpiech przy postępowaniu restrukturyzacyjnym może być kluczowy dla przetrwania GetBacku ze względu na potencjalny gwałtowny spadek wartości posiadanych wierzytelności. Tymczasem już teraz wiadomo, że do takiego spadku zapewne dojdzie, ponieważ spółka zapowiedziała, że w sprawozdania za 2017 r. może wykazać około 1 mld zł skonsolidowanej straty netto, która pochodzić będzie właśnie z odpisów na aktywa, głównie posiadane wierzytelności. 

Ponad trzy tygodnie temu agencja S&P zawiesiła rating GetBacku. Wcześniej oceniała spółkę na pojedyncze „B”, ale od 18 kwietnia rating ten znajdował się na liście obserwacyjnej z prawdopodobieństwem obniżenia oceny.

We wstępnych propozycjach układowych GetBack proponuje właścicielom niezabezpieczonych obligacji spłatę 65,36 proc. należności głównej w latach 2018-2025 przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich odsetek. Pozostała część należności (34,64 proc.) miałaby podlegać konwersji na akcje przy cenie 8,36 zł. Propozycje te, jak zapowiadali niedawno przedstawiciele spółki, będą jeszcze dyskutowane z wierzycielami. W każdym razie przy ujemnym kapitale własnym, jaki wykaże spółka, uniknięcie przez obligatariuszy jakiegokolwiek strzyżenia będzie prawdopodobnie niemożliwe.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje