sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

S&P nadał GetBackowi rating „D”

msd | 18 maja 2018
Agencja odwiesiła ocenę GetBacku, ale jednocześnie ustaliła ją na najniższym możliwym poziomie, czyli odzwierciedlającym default „D”.

Sam komunikat S&P nie wnosi do sprawy nic nowego, bo i w zasadzie nie może. Agencja odnotowała więc, że GetBack całkowicie zaprzestał obsługi zobowiązań finansowych, a wrocławski sąd otworzył wobec spółki postępowanie restrukturyzacyjne. 

S&P zwraca uwagę, że pośpiech przy postępowaniu restrukturyzacyjnym może być kluczowy dla przetrwania GetBacku ze względu na potencjalny gwałtowny spadek wartości posiadanych wierzytelności. Tymczasem już teraz wiadomo, że do takiego spadku zapewne dojdzie, ponieważ spółka zapowiedziała, że w sprawozdania za 2017 r. może wykazać około 1 mld zł skonsolidowanej straty netto, która pochodzić będzie właśnie z odpisów na aktywa, głównie posiadane wierzytelności. 

Ponad trzy tygodnie temu agencja S&P zawiesiła rating GetBacku. Wcześniej oceniała spółkę na pojedyncze „B”, ale od 18 kwietnia rating ten znajdował się na liście obserwacyjnej z prawdopodobieństwem obniżenia oceny.

We wstępnych propozycjach układowych GetBack proponuje właścicielom niezabezpieczonych obligacji spłatę 65,36 proc. należności głównej w latach 2018-2025 przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich odsetek. Pozostała część należności (34,64 proc.) miałaby podlegać konwersji na akcje przy cenie 8,36 zł. Propozycje te, jak zapowiadali niedawno przedstawiciele spółki, będą jeszcze dyskutowane z wierzycielami. W każdym razie przy ujemnym kapitale własnym, jaki wykaże spółka, uniknięcie przez obligatariuszy jakiegokolwiek strzyżenia będzie prawdopodobnie niemożliwe.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

 • Agencja INC Rating oceniła pięciu emitentów z Catalyst

  21 lutego 2019
  Agencja ratingowa wyspecjalizowana w podmiotach sektora publicznego oceniła pięć jednostek samorządu terytorialnego, w tym Warszawę, Kraków i województwo małopolskie.
  czytaj więcej
 • GTC z ratingiem inwestycyjnym w Izraelu

  14 lutego 2019
  Izraelska agencja ratingowa przyznała deweloperowi ocenę na poziomie A2.il dla spłaty zadłużenia w kwocie do 70 mln euro, które GTC może zaciągnąć na lokalnym rynku. Ocena ma właśnie charakter lokalny i odpowiada – także lokalnym – Aa2/AA na skali ratingowej innych agencji.
  czytaj więcej
 • Rating Idea Banku z negatywną perspektywą

  09 maja 2018
  Agencja EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Idea Bankowi ze stabilnej na negatywną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB.
  czytaj więcej
 • Agencja EuroRating odnotowała default GetBacku

  08 maja 2018
  Agencja EuroRating zmieniła oznaczenie ratingu kredytowego nadanego GetBackowi z częściowej niewypłacalności – "selective default" (sd) na pełną niewypłacalność – "default" (d). Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie CCC z perspektywą negatywną.
  czytaj więcej

Emisje