wtorek, 21 listopada 2017

Newsroom

Sąd odebrał LZMO zarząd własny nad całością przedsiębiorstwa

msd | 03 lipca 2017
Zarząd spółki oraz jej pełnomocnicy nie mogą prowadzić spraw spółki. Obowiązki te sprawować może tylko zarządca, który jeszcze w maju złożył wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego.

Przyczyny podjętej decyzji nie zostały wskazane. Można się ich tylko domyślać.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze postanowił cofnąć zezwolenie wydane dłużnikowi LZMO S.A. w Lubsku na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Postanowienie to jest skuteczne i natychmiast wykonalne – podano w komunikacie.

Wraz z wydaniem decyzji zielonogórskiego prawa do prowadzenia spraw i działania na rzecz spółki przeszły wyłącznie na zarządcę. Rolę tę pełni od zeszłego roku spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, ponieważ w sierpniu 2016 r. wobec LZMO otwarte zostało postępowanie sanacyjne. Spółka nie ma jednak pieniędzy by regulować jego bieżące koszty oraz spłacać zobowiązania powstałe po otwarciu sanacji, co w maju tego roku zdecydowało o złożeniu przez zarządcę wniosku o umorzenie postępowania.

LZMO nie wykupiło trzech serii obligacji, w tym dwóch notowanych niegdyś na Catalyst. Termin ostatniej spłaty (3 mln zł) minął w ubiegły piątek.

Więcej wiadomości o LZMO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje