niedziela, 27 maja 2018

Newsroom

Sąd odebrał LZMO zarząd własny nad całością przedsiębiorstwa

msd | 03 lipca 2017
Zarząd spółki oraz jej pełnomocnicy nie mogą prowadzić spraw spółki. Obowiązki te sprawować może tylko zarządca, który jeszcze w maju złożył wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego.

Przyczyny podjętej decyzji nie zostały wskazane. Można się ich tylko domyślać.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze postanowił cofnąć zezwolenie wydane dłużnikowi LZMO S.A. w Lubsku na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Postanowienie to jest skuteczne i natychmiast wykonalne – podano w komunikacie.

Wraz z wydaniem decyzji zielonogórskiego prawa do prowadzenia spraw i działania na rzecz spółki przeszły wyłącznie na zarządcę. Rolę tę pełni od zeszłego roku spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, ponieważ w sierpniu 2016 r. wobec LZMO otwarte zostało postępowanie sanacyjne. Spółka nie ma jednak pieniędzy by regulować jego bieżące koszty oraz spłacać zobowiązania powstałe po otwarciu sanacji, co w maju tego roku zdecydowało o złożeniu przez zarządcę wniosku o umorzenie postępowania.

LZMO nie wykupiło trzech serii obligacji, w tym dwóch notowanych niegdyś na Catalyst. Termin ostatniej spłaty (3 mln zł) minął w ubiegły piątek.

Więcej wiadomości o LZMO S.A.

 • Indeks Default Rate: 197 mln zł z obligacji firm poszło na straty

  05 kwietnia 2018
  W ostatnich 12 miesiącach, zakończonych 31 marca, notowane na Catalyst spółki nie wykupiły obligacji o wartości 197 mln zł. To 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Wśród najmniejszych emisji do inwestorów wciąż nie wraca mniej więcej co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Sąd ogłosił upadłość LZMO

  22 stycznia 2018
  Posiadacze obligacji będą mieli 30 dni od ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na zgłoszenie wierzytelności.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • LZMO bez szans na sanację

  20 grudnia 2017
  Zielonogórski sąd oddalił zażalenie spółki na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego. Teraz sąd zajmie się wnioskami o ogłoszenie upadłości LZMO.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje