wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Sąd odebrał PBG zarząd własny

msd | 13 maja 2020
Wraz z cofnięciem budowlanej spółce zarządu własnego sąd ustanowił dla niej zarządcę, spółkę Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja, która ma kontynuować proces restrukturyzacji.

„Wniosek zarządcy o odebranie zarządu własnego dłużnikowi był motywowany potrzebą przyśpieszenia działań sanacyjnych, których wykonanie przez dłużnika było utrudnione” – podano w komunikacie PBG.

Jak zapowiedziano, spółka Zimmermann Filipiak ma kontynuować proces restrukturyzacji PBG oraz podejmować działania zmierzające do zawarcia układu z wierzycielami.

Zdaniem zarządcy PBG „osobisty udział reprezentantów spółki na poziomie wykonywania kompetencji zarządczych, w tym w zakresie zarządzania spółkami z grupy kapitałowej PBG, nie jest niezbędny, by przeprowadzić proces restrukturyzacji.” Swoje stanowisko zarządca tłumaczy między innymi tym, że faktyczna działalność operacyjna PBG została wstrzymana, a docelowo zostanie trwale wygaszona.

Tydzień wcześniej PBG informowało o ustanowieniu rady wierzycieli oraz kuratora obligatariuszy w ramach toczącego się wobec spółki postępowania sanacyjnego. Otwarto je w lutym na wniosek spółki, gdy ta miała coraz większe problemy z realizacją układu zawartego z wierzycielami jeszcze w 2105 r.

W ostatnich tygodniach PBG otrzymało żądania przymusowego wykupu obligacji na ponad 330 mln zł. To papiery uplasowane w ramach poprzedniego układu z wierzycielami.

30 czerwca przypada termin spłaty jeszcze trzech serii obligacji PBG (w tym dwóch notowanych na Catalyst), ale z oczywistych względów podzielą one los sześciu wcześniejszych serii.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium