poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Sąd ogłosił upadłość Basel Olten Pharm

msd | 18 czerwca 2019
Informacja o ogłoszeniu upadłości kosmetycznej spółki kojarzonej z rodziną Kąkolewskich pojawiła się Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 11 czerwca.

Samo postanowienie o upadłości warszawski sąd wydał 31 maja. Postanowieniem sądu na syndyka masy upadłości wybrano Katarzynę Uszak, która wcześniej była tymczasowym nadzorcom sądowym Basel Olten Pharm.

Jednocześnie sąd zatwierdził też warunki sprzedaży w całości przedsiębiorstwa upadłej spółki. Kupujący – Getpark Sp. z o.o. – ma zapłacić za nie 3,9 mln zł. Wierzyciele Basel Olten Pharm mieli tydzień na złożenie zażalenia dotyczącego decyzji sądu w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa spółki. Termin ten mija 18 czerwca.

Sąd wezwał wierzycieli upadłej spółki, aby w terminie 30 dni od publikacji ogłoszenia w MSiG zgłosili swoje wierzytelności. 

Jak wynika z aktualnych informacji w KRS, członkiem zarządu Basel Olten Pharm, a wcześniej prezesem, jest Alicja Kąkolewska, matka Konrada K., byłego prezesa GetBacku, który przebywa w areszcie.

W styczniu warszawski sąd oddalił wnioski o ogłoszenie upadłości Hussar Gruppy, innej spółki kojarzonej z rodziną Kąkolewskich. W uzasadnieniu podano, że dłużnik nie ma środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Zarówno Basel Olten Pharm, jak i Hussar Gruppa finansowały się obligacjami na dużą skalę. Ich dług często trafiał do tych samych osób, które obejmowały też obligacje GetBacku.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje