sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

Sąd ogłosił upadłość LZMO

ems | 22 stycznia 2018
Posiadacze obligacji będą mieli 30 dni od ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na zgłoszenie wierzytelności.

Na sędziego komisarza wyznaczono Tomasza Biskupa - Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze i do niego powinny być kierowane zgłoszenia wierzytelności. Ponadto obligatariusze, których obligacje zabezpieczone są na nieruchomości należącej do LZMO, także powinni zgłosić swoje roszczenia, o ile nie wpisano ich dotąd do hipoteki, również w terminie 30 dni od daty publikacji obwieszczenia w MSiG – napisano w decyzji sądu. W tym wypadku brak zgłoszenia w terminie może oznaczać utratę prawa do powoływania się na roszczenie w postępowaniu upadłościowym.

W maju 2014 r. LZMO przeprowadziło tzw. małą emisję publiczną pozyskując z niej 6,1 mln zł. Z kolejnej emisji przeprowadzonej rok później spółka pozyskała 3 mln zł. Obie emisje zabezpieczono hipotecznie.

Więcej wiadomości o LZMO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje