niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

Sąd ogłosił upadłość LZMO

ems | 22 stycznia 2018
Posiadacze obligacji będą mieli 30 dni od ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na zgłoszenie wierzytelności.

Na sędziego komisarza wyznaczono Tomasza Biskupa - Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze i do niego powinny być kierowane zgłoszenia wierzytelności. Ponadto obligatariusze, których obligacje zabezpieczone są na nieruchomości należącej do LZMO, także powinni zgłosić swoje roszczenia, o ile nie wpisano ich dotąd do hipoteki, również w terminie 30 dni od daty publikacji obwieszczenia w MSiG – napisano w decyzji sądu. W tym wypadku brak zgłoszenia w terminie może oznaczać utratę prawa do powoływania się na roszczenie w postępowaniu upadłościowym.

W maju 2014 r. LZMO przeprowadziło tzw. małą emisję publiczną pozyskując z niej 6,1 mln zł. Z kolejnej emisji przeprowadzonej rok później spółka pozyskała 3 mln zł. Obie emisje zabezpieczono hipotecznie.

Więcej wiadomości o LZMO S.A.

 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • LZMO bez szans na sanację

  20 grudnia 2017
  Zielonogórski sąd oddalił zażalenie spółki na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego. Teraz sąd zajmie się wnioskami o ogłoszenie upadłości LZMO.
  czytaj więcej
 • LZMO chce uniknąć ogłoszenia upadłości

  24 października 2017
  Spółka złożyła do sądu wniosek, w którym chce odrzucenia złożonego we wrześniu przez PKO BP uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje