sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Berga

msd | 03 sierpnia 2023
Po siedmiu miesiącach od złożenia wniosku, katowicki sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec notowanego na NewConnect holdingu.

Rolę zarządcy postępowania restrukturyzacyjnego powierzono Przemysławowi Zalewskiemu, który od marca był tymczasowym nadzorcom sądowym spółki.

Póki co, Berg Holding wciąż nie ujawnia kształtu propozycji układowych dla wierzycieli, w tym właścicieli wartych około 13 mln zł obligacji (dane za rejestrem KDPW, który spółka uzupełniała niezbyt gorliwie).

Jak zwracaliśmy uwagę w styczniu, Berg Holding złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego zaledwie sześć tygodni po tym, jak jedna z jego spółek zależnych pozyskała 10,75 mln zł z emisji obligacji. Nie zdążyła wypłacić nawet pierwszego kuponu.

Obok Berga, obligacyjne zadłużenie przestało obsługiwać też szereg kontrolowanych przez niego spółek, jak Śląskie Kamienice, Śląskie Kamienice na Kozielskiej, czy Hornigold Reit.

Od początku czerwca notowania akcji Berga pozostają zawieszone z powodu nieprzekazania przez spółkę zaudytowanego sprawozdania finansowego za 2022 r.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium