sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

SAF pozyskał 2,45 mln zł z emisji obligacji

msd | 01 lutego 2018
Prywatna oferta papierów dłużnych serii D warta była od 1 do 4 mln zł. Pozyskane środki niemal w całości pokrywają przypadający w najbliższy poniedziałek wykup starszych obligacji.

Wygasająca 5 lutego seria B warta jest 2,34 mln zł.

Warunki uplasowanych obligacji nie zostały upublicznione. Wygasająca w poniedziałek seria B oraz zapadająca w sierpniu seria C na 1,12 mln zł oprocentowane są na stałe 7,5 proc. rocznie przy dwuletnim okresie spłaty i zabezpieczeniu hipoteką.

Obligacje SAF0218 już wycofano z obrotu na Catalyst. Pozostającymi na giełdzie papierami SAF0818 po raz ostatni handlowano dwa tygodnie temu po 100,25 proc. nominału, co dawało wówczas 6,63 proc. rentowności brutto.

Aktualnie zakup obligacji SAF0818 w zasadzie nie jest możliwy. Jedyna oferta sprzedaży obejmuje dług wart nominalnie 1 tys. zł, a proponowana cena to 105 proc., co dla kupującego oznaczałoby ujemną rentowność.

Więcej wiadomości o SAF S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje