niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Santander wyemituje kolejne BPW

msd | 10 kwietnia 2019
Bank chce pozyskać do 550 mln zł z emisji 12-miesięcznych bankowych papierów wartościowych, za które zapłaci stałe 2,02 proc. w skali roku.

Rozliczenie nowej emisji nastąpi 26 kwietnia, wynika z komunikatu Santander Banku Polska.

Poprzednią emisję bankowych papierów wartościowych bank zamknął w grudniu ubiegłego roku. Pozyskał wówczas 150 mln zł z emisji 6-miesięcznych instrumentów oprocentowanych na 2,05 proc. w skali roku.

Bankowe papiery wartościowe, to instrumenty podobne w swojej istocie do obligacji, ale emitowane w oparciu o ustawę Prawo bankowe. 

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Santandera – senioralne denominowane w euro z terminem spłaty we wrześniu 2021 r. i podporządkowane złotowe wygasające w kwietniu 2028 r., ale z opcją wcześniejszej spłaty w 2023 r. Do transakcji dochodzi tylko drugą z nich, ale raczej pomiędzy profesjonalnymi inwestorami, ponieważ nominał pojedynczej obligacji sięga 500 tys. zł. Aktualnie papiery SPL0428 kwotowane są na 100,67/100,89 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje