środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Santander zapowiada przedterminowy wykup długu

msd | 22 listopada 2022
Bank skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu bankowych papierów wartościowych SPL1223 o wartości nominalnej 750 mln zł.

Termin wcześniejszego wykupu wszystkich BPW, za które Santander Bank Polska płaci WIBOR 6M plus 0,55 pkt proc. marży, ustalono na 22 grudnia, tj. po roku od przydziału.

We wtorek po południu papiery SPL1223 kwotowane są na 98,5/100,0 proc. wartości nominalnej (bid/ask), ustalonej przez bank na 500 tys. zł. Pomimo znajdujących się w arkuszu ofert, papierami nigdy jeszcze nie handlowano.

Uplasowana przed rokiem emisja Santandera to pierwsze bankowe papiery wartościowe, które trafiły do obrotu na GPW. Jako pierwsze na rynku zostały one też wyemitowane w zrównoważonym formacie, gdzie bank zobowiązał się przeznaczyć wpływy na finansowanie zielonych lub społecznych aktywów.

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst