sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

SFK Polkap nie wykupił obligacji

msd | 25 stycznia 2018
Producent kapeluszy nie spłacił zapadających w środę papierów dłużnych o wartości 2,39 mln zł. Spółka prowadzi rozmowy z obligatariuszami w sprawie przesunięcia terminu spłaty.

Chodzi o wyemitowane dwa lata temu obligacje serii B, które nie były notowane na Catalyst. Emisję tę uplasowano kilka tygodni po wykupie wartej 1,4 mln zł serii A, która notowana była na GPW, a jej wykup przebiegł z niewielkim zakłóceniem (spółce w dniu spłaty zabrakło 90 tys. zł).

Powodem opóźnienia w wykupie obligacji jest brak zabezpieczenia wszystkich środków potrzebnych na wykup obligacji. Prowadzone są rozmowy z Obligatariuszami na temat warunków późniejszego wykupu – poinformowano w środę.

SFK Polkap przypomniał także o trwających rozmowach z potencjalnymi inwestorami.

Podczas lutowego NWZ akcjonariusze mają podjąć decyzję w sprawie emisji do 8 mln nowych akcji o wartości nominalnej 0,5 zł. W ostatniej transakcji, z 19 stycznia, rynek wyceniał walory Polkapu na 1,9 zł.

W grudniu spółka informowała o otrzymaniu propozycji dofinansowania przez jeden z funduszy inwestycyjnych, który chciałby stać się jej inwestorem strategicznym.

Jednym z akcjonariuszy Polkapu jest notowany na Catalyst ABS Investment.

Więcej wiadomości o Polkap S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje