czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Sierpniowa emisja listów Pekao BH trafiła na Catalyst

msd | 24 października 2018
Pekao Bank Hipoteczny wprowadził do obrotu siedmioletnie, okresowo amortyzowane, listy zastawne, za które płaci WIBOR 3M plus 0,45 pkt proc. marży.

Warte 350 mln zł papiery, które bank uplasował w sierpniu są nietypowe z dwóch powodów. Po pierwszej, ich warunki emisji przewidują okresową amortyzację po 2,75 proc. pierwotnego nominału co trzy miesiące. Po drugie zaś, są to listy zabezpieczone wierzytelnościami z tytułu kredytów udzielonych na rzecz JST, a nie kredytów mieszkaniowych, jak to zwykle bywa.

Debiutujące listy serii NPLZ-01 objęło 24 inwestorów. W momencie emisji miały one nadany rating A z perspektywą negatywną od Fitch. Teraz jednak, po obniżce ratingów dla Pekao i Pekao BH, listy zastawne banku oceniane są na A- z perspektywą stabilną.

Do godz. 14 nie handlowano debiutującymi papierami PEONP01, tak jak i do transakcji nie dochodzi na 13 pozostałych emisjach Pekao BH (w tym pięć serii w euro), które znajdują się w giełdowym obrocie.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje