czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Spadek płynności gotówkowej Rokity

msd | 13 listopada 2020
Pomimo niezłych przepływów operacyjnych w III kwartale, saldo środków pieniężnych chemicznej grupy spadło do najniższego poziomu od ponad dwóch lat. Pieniądze te trafiły nie tylko na inwestycje i spłatę zadłużenia, ale też pożyczkę dla większościowego akcjonariusza.

Skonsolidowane przychody Rokity spadły o 12,2 proc. r/r do 341,8 mln zł, co najogólniej wiązać można z pandemicznym obniżeniem aktywności w przemyśle. Przy wyraźnie niższej marży zysk brutto ze sprzedaży spadł zaś o 23,3 proc. do 43,9 mln zł. Tymczasem zysk operacyjny, po spadku o 24,7 mln zł r/r, wyniósł 43,9 mln zł, mimo że PCC Rokita otrzymał w III kwartale 20,6 mln zł rekompensaty za wzrost cen energii, zaksięgowanej właśnie w pozostałych przychodach operacyjnych. Koniec końców, zysk netto spadł o 22,2 proc. r/r do 29,2 mln zł, a narastająco po trzech kwartałach wynosił on 59,4 mln zł (spadek o 25,1 proc. r/r).

Przepływy operacyjne Rokity sięgnęły 86,4 mln zł wobec 102,7 mln zł przed rokiem, choć ich spadek nie jest w sposób oczywisty powiązany tylko z samymi wynikami, bo dzięki wyższej amortyzacji i zmianie w kapitale obrotowym po trzech kwartałach cash flow operacyjny notował akurat wzrost (230,5 mln zł wobec 200,2 mln zł). Niemniej, wciąż niezłe przepływy operacyjne w III kwartale nie uchroniły grupy przed wyraźnym pogorszeniem płynności gotówkowej, gdyż wydała ona 94,2 mln zł środków pieniężnych na spłatę i bieżącą obsługę zadłużenia oraz kolejne 49,7 mln zł na działalność inwestycyjną. W tym ostatnim przypadku chodziło nie tylko o nakłady na aktywa trwałe (ok. 26,2 mln zł), ale i pożyczę dla głównego akcjonariusza, niemieckiej spółki PCC SE, która przecież kwartał wcześniej otrzymała od Rokity około 57 mln zł dywidendy. Wartość zawartej tuż przed zamknięciem III kwartału pożyczki to równowartość około 36,4 mln zł (cash flow inwestycyjny wykazuje ok. 19,2 mln zł wydatków z tego tytułu, co może wynikać ze spłaty przez PCC SE 17 mln zł pożyczki z marca).

Ostatecznie, saldo środków pieniężnych chemicznej grupy obniżyło się w III kwartale o 57,4 mln zł do 34,2 mln zł, czyli najniższego poziomu od marca 2018 r. Naturalnie przełożyło się to też na spadek wskaźnika płynności natychmiastowej, który zatrzymał się na 0,09x (0,23x kwartał wcześniej) i był najniżej od września 2017 r. Na poziomie płynności bieżącej i szybkiej (kolejno 0,93x i 0,71x) zmieniło się niewiele względem poprzedniego kwartału, a cykl rotacji gotówki uległ niewielkiemu skróceniu (21 dni po trzech kwartałach wobec 23 dni w I półroczu).

Płynność Rokity prawdopodobnie uległa natomiast istotnej poprawie w październiku. Jeszcze przed zamknięciem III kwartału chemiczna spółka zawarła z BGK umowę o 30 mln zł kredytu obrotowego, którą uruchomiła w październiku. Podobnie, aneks do kredytu z EBI (podwyższenie kwoty o 22,5 mln euro do 67,5 mln euro) częściowo skonsumowano dopiero w październiku, gdy na konta spółki trafiło 50 mln zł.

Kończąc III kwartał grupa PCC Rokita miała natomiast 785,9 mln zadłużenia odsetkowego (najmniej od marca 2019 r.), a jej dług netto wynosił 751,7 mln zł i był o 27,5 mln zł niższy niż trzy miesiące wcześniej. Relacja długu netto do 12-miesięcznego wyniku EBITDA wyniosła zatem 2,82x wobec 2,86x w czerwcu, ale z powodu słabszych wyników była niższa niż przed rokiem (2,49x), pomimo ograniczenia w tym czasie długu netto o 32,4 mln zł. Najprościej rzecz ujmując – pandemia nieco ograniczyła zdolność Rokity do obsługi zadłużenia, przynajmniej jeśli mierzyć wskaźnikiem dług netto/EBITDA, wszak przepływy operacyjne przecież wzrosły.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii stałokuponowych obligacji Rokity z terminami spłaty od kwietnia 2021 r. do maja 2027 r. Najdłuższe papiery rynek wycenia na 104,99 proc., co oznacza 4,58 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • CDRL z ujemnym kapitałem obrotowym netto

  15 kwietnia 2021
  Aktywa obrotowe dystrybutora odzieży dziecięcej po raz pierwszy w jego giełdowej historii przestały pokrywać krótkoterminowe zobowiązania. Z jednej strony grupa CDRL – ponownie – zwraca uwagę na niepewność kontynuacji działalności, z drugiej zaś wskazuje, że posiadane środki pieniężne i linie kredytowe powinny uchronić ją przed utratą płynności.
  czytaj więcej
 • Anwim debiutuje na Catalyst

  15 kwietnia 2021
  Za uplasowane w grudniu trzyletnie obligacje operator sieci stacji paliw pod marką Moya płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat nadal chce zwiększyć udział w kapitale Netii

  15 kwietnia 2021
  Spółka jest gotować wydać do 515 mln zł w ciągu najbliższych 12 miesięcy na zakup akcji Netii, w której kontroluje obecnie 66 proc. kapitału.
  czytaj więcej
 • Best ma dosyć delewarowania; chce ruszyć na zakupy

  15 kwietnia 2021
  Dług netto windykacyjnej grupy spadł w ubiegłym roku o jedną czwartą, zatrzymując się poniżej 90 proc. jej kapitałów własnych. Po trzech latach przerwy, Best chce wrócić do zakupu portfeli wierzytelności, między innymi za pieniądze pochodzące z planowanych publicznych ofert obligacji.
  czytaj więcej

Emisje