sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Spółka Columbusa uplasowała zielone obligacje na 75 mln zł

msd | 02 grudnia 2020
15-letnie papiery New Energy Investments, spółki zależnej Columbus Energy, objął w całości Bank Ochrony Środowiska, który jest dla niej organizatorem programu emisji do 500 mln zł.

New Energy Investments wyemitowało na rzecz BOŚ Banku 15-letnie obligacje serii A oprocentowane na WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży. Ich zabezpieczeniem jest między innymi weksel własny emitenta, jego oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastawy na rachunkach, cesje wierzytelności z pożyczek udzielonych spółkom projektowym, zastawy na udziałach w tych spółkach, zastawy na realizowanych projektach, czy też umowa wsparcia zawarta pomiędzy Columbusem a podmiotami celowymi i administratorem zabezpieczeń. 

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z zasadami dotyczącymi zielonych obligacji, a ekologiczny charakter inwestycji miało potwierdzić norweskie CICERO Shades of Green, które zawodowo zajmuje się wydawaniem niezależnych opinii dla zielonych obligacji (tzw. second party opinion). Przy jej sporządzaniu audytor miał współpracować także z Krajową Agencją Poszanowania Energii, instytucją zależną od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dla NEI to pierwsza emisja zielonych obligacji w ramach przyjętego we wrześniu programu do 500 mln zł. Uplasowane w ten sposób papiery będą mogły trafić do obrotu na Catalyst, wynika z wrześniowego komunikatu.

Columbus Energy jest liderem na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Spółka notowana jest na rynku NewConnect, gdzie jest wyceniana na ponad 2,2 mld zł. W przeszłości notowana była także na Catalyst z czterema seriami obligacji, wykupionymi w 2019 r. Uplasowana wówczas emisja refinansująca na 7,6 mln zł, która jest oprocentowana na stałe 9 proc., do giełdowego obrotu już nie trafiła.

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje