czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Columbus Energy zapowiada „przedterminowy” wykup obligacji

msd | 15 września 2022
Spółka złożyła obligatariuszom żądanie wcześniejszego wykupu wartych 30 mln zł papierów CLC0724. O tym, że do spłaty dojść ma 30 września wiadomo już jednak od kilku miesięcy.

„Zarząd Columbus Energy S.A. (…) w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii F” – podała spółka w środę późnym popołudniem, wskazując, że termin owego wykupu ustalono na 30 września.

O tym, że Columbus 30 września będzie musiał wykupić pozostałe 30 mln zł obligacji wiadomo jednak od maja. To wtedy bowiem na mocy porozumień z obligatariuszami spółka spłaciła połowę długu z pierwotnych 60 mln zł, a wykup pozostałej części zobowiązała się zrealizować właśnie 30 września. Taki też termin wymagalności przedstawiła w ostatnich sprawozdaniach finansowych.

Warte pierwotnie 60 mln zł zielone obligacje z 5,2 pkt proc. marży Columbus Energy uplasował w połowie 2021 r. do trzech inwestorów. Niedługo później spółka naruszyła jednak kowenant dług netto/EBITDA, ale wierzyciele zgodzili się odstąpić od badania wskaźnika (m.in. w zamian za dołożenie zabezpieczeń). Według ostatniego sprawozdania, Columbus był jednak blisko naruszenia i kolejnego kowenantu. Jego skonsolidowany dług netto stanowił bowiem 0,68x aktywów przy limicie ustalonym na 0,70x.

Obok spłaty obligacji, Columbus musi się też uporać z nadmiarem pozostałego zadłużenia odsetkowego. 

„Wrzesień jest wymagający dla spółki, ponieważ przygotowujemy się do refinansowania znacznej części zadłużenia w drodze sprzedaży części farm fotowoltaicznych. To będą duże ruchy kapitałowe, które przyniosą poprawę struktury bilansu, tak ważnej w kontekście planowanych strategicznych inwestycji. Czekają nas zatem skomplikowane operacje biznesowe, będące sporym wyzwaniem, ale też jednym z ostatnich obszarów transformacji naszej organizacj w lżejszą, bardziej skoordynowaną i zyskowną” - napisał Dawid Zieliński, prezes Columbusa, w comiesięcznym raporcie.

Jak wskazał, po dwóch miesiącach III kwartału Columbusowi udało się osiągnąć zysk operacyjny (w I półroczu spółka miała 44,6 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej i 55,7 mln zł straty netto).

Mimo ponad rocznej obecności papierów CLC0724 na Catalyst, nigdy nie zawarto nimi żadnej transakcji. 

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst