sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Spółka Columbusa przedterminowo spłaciła zielone obligacje

msd | 28 lutego 2023
Należąca do fotowoltaicznej grupy spółka New Energy Investments wykupiła przed czasem nienotowane papiery dłużne o wartości nominalnej 68,3 mln zł.

Na spłatę wartych 68,3 mln zł papierów spółka zależna Columbusa Energy przeznaczyła 70,5 mln zł, wliczając w to narosłe odsetki oraz premię za wcześniejszy wykup. Środki na ten cel pochodziły ze sprzedaży projektów farm fotowoltaicznych o mocy 17,5 MW do francuskiej grupy Engie.

Wyemitowane w grudniu 2020 r. papiery NEI warte były pierwotnie 75 mln zł, a ich termin spłaty określono na 15 lat. Przy czym, począwszy od czerwca 2021 r., co sześć miesięcy, spółka amortyzowała część kapitału. Obligacje oprocentowane były na WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży, a całość emisji trafiła na książkę BOŚ Banku.

Co prawda, wartość całego programu emisji zielonych obligacji NEI to 500 mln zł, ale spółka poprzestała na tej jednej serii. Plany wobec zielonych papierów dłużnych zmienić musiał i sam Columbus Energy, który w połowie 2021 r. pozyskał 60 mln zł z emisji przeprowadzonej w ramach programu do 200 mln zł. W 2022 r. spółka przedterminowo spłaciła jednak te papiery, co związane było z napiętą wówczas jej sytuacją finansową i wymuszoną koniecznością redukcji poziomu zadłużenia.

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst