wtorek, 24 kwietnia 2018

Newsroom

Sprzedaż obligacji skarbowych trzyma się mocno

msd | 13 lipca 2017
Począwszy od stycznia tego roku popyt na detaliczne papiery dłużne skarbu państwa regularnie sięga około 0,5 mld zł. W wynikach sprzedaży ten rok wciąż ma szansę okazać się lepszym od rekordowego 2008 r.

Wprawdzie pomiędzy majem a czerwcem sprzedaż obligacji skarbowych spadała (o 20,8 proc.), co miało miejsce też w poprzednich latach, ale ubiegłomiesięczny popyt w kwocie 474,6 mln zł i tak był ponad dwukrotnie wyższy niż przed rokiem. Ogółem po sześciu miesiącach tego roku łączna sprzedaż oferowanych przez resort finansów papierów dłużnych dla inwestorów detalicznych wynosiła 2,98 mld zł i była o 39,1 proc. wyższa niż przed rokiem. Z pobiciem wyniku osiągniętego w całym 2016 r. (4,63 mld zł) nie powinno być więc problemu, a na horyzoncie widać też szansę na przekroczenie popytu z rekordowego 2008 r., gdy w poszukiwaniu mniej ryzykownych aktywów inwestorzy detaliczni nabyli obligacje skarbowe za 6,18 mld zł.

W czerwcu ponownie wzrosło zainteresowanie stałokuponowymi papierami dwuletnimi, których sprzedano za 249,8 mln zł (52,6 proc. całego popytu). Podobnie jak w poprzednich miesiącach, zainteresowaniem, aczkolwiek mniejszym, cieszyły się też czteroletnie obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji (37,5 proc. całego popytu). Tak jak niedawno wystrzał zainteresowania czterolatkami wiązać można było ze wzrostem inflacji, tak teraz powrót w kierunku stałokuponowego długu dwuletniego mógłby wskazywać na – słusznie lub nie – ustabilizowanie oczekiwań inflacyjnych.

Niezmiennie marginalną część sprzedaży stanowią 6- i 12-letnie papiery dedykowane beneficjentom programu Rodzina 500+. W czerwcu kupiono papiery warte łącznie 1,1 mln zł, zaś od początku roku inwestorzy przeznaczyli na nie niespełna 7,1 mln zł (0,24 proc. ogółu). Wszak trudno się temu dziwić, gdy trzy czwarte popytu na papiery skarbowe zgłaszają osoby powyżej 50. roku życia.

Oferowane w lipcu detaliczne obligacje skarbu państwa dadzą zarobić stałe 2,1 proc. w skali roku dla długu dwuletniego. Papiery trzyletnie w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowane są na 2,2 proc., później zaś kupon równy będzie stopie WIBOR 6M. Obligacje 4- i 10-letnie oprocentowane są na 2,4 i 2,7 proc. w pierwszym roku, następnie kupon równy będzie wysokości inflacji powiększonej odpowiednio o 1,25 i 1,5 pkt proc. marży. Rodzinne obligacje 6- i 12-letnie oprocentowane są z kolei na 2,8 i 3,2 proc. w pierwszym roku i 1,75 oraz 2 pkt proc. ponad inflację w kolejnych latach.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje