czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Stabilny Fundusz OK FIZ niezmiennie pod presją wysokich umorzeń

msd | 05 września 2022
Inwestorzy Stabilnego Funduszu Obligacji Korporacyjnych FIZ (d. Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ) chcieli wycofać z niego 90 proc. aktywów. Fundusz ponownie skorzystał jednak ze statutowego ograniczenia umorzeń do 15 proc. aktywów.

Między 18 lipca a 17 sierpnia inwestorzy zgłosili funduszowi do wykupu ponad 70,4 tys. certyfikatów inwestycyjnych o łącznej wartości około 84 mln zł, tj. 90 proc. jego aktywów. Podobnie jak miesiąc wcześniej, fundusz obsłużył tylko niewielką część umorzeń. Ponownie powołał się bowiem na statutowe ograniczenie wykupu do 15 proc. aktywów netto. Tym samym wypłacił inwestorom niecałe 14 mln zł. Tłumacząc, że obsłużenie większych umorzeń wiązałoby się z koniecznością gwałtownej wyprzedaży posiadanych aktywów, a więc i spadkiem ich wyceny. 

„Podejmowane przez Towarzystwo decyzje dotyczące zastosowania redukcji przy jednoczesnym zarządzaniu portfelem aktywów funduszu pozwalają nie tylko zachować wartość funduszu ale również osiągać zyski dla swoich uczestników” – wyjaśniło MM Prime TFI w poniedziałkowym komunikacie skierowanym do klientów, przypominając jednocześnie, że wartość certyfikatów zarządzanego przez nie funduszu wzrosła w sierpniu o 0,58 proc. m/m.

Miesiąc wcześniej Stabilny Fundusz OK FIZ wypłacił inwestorom 16,3 mln zł wobec około 94,1 mln zł, które przedstawili oni do wykupu (zgłoszono chęć wykupu 79,4 tys. certyfikatów, reprezentujących 86 proc. aktywów).

Bezprecedensowe żądania wykupu mają związek z niedawnymi zmianami zarządzającego funduszem. W lipcu ujawniono bowiem, że kilka miesięcy wcześniej MM Prime TFI wypowiedziało Michael/Ström Domowi Maklerskiemu, inicjatorowi funduszu, umowę o zarządzanie nim. Równocześnie Towarzystwo zmieniło nazwę funduszu, zapewniając przy tym, że nie zamierza modyfikować jego strategii.

Za miesiąc funduszowi wygasa umowa z pełniącym funkcje depozytariusza ING Bankiem. Jak zwrócono uwagę w niedawnym raporcie półrocznym, kontynuacja działalności funduszu uwarunkowana jest więc kolejnym przedłużeniem okresu wypowiedzenia lub zawarciem umowy z nowym podmiotem. Funkcję depozytariusza przejąć ma NWAI DM, co wymaga jednak zgody KNF (wniosek w tej sprawie czeka na decyzję nadzorcy). 

Więcej wiadomości kategorii Fundusze