niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

Stabilny Fundusz OK wraca pod zarządzanie Michael/Ström DM

msd | 30 grudnia 2022
Po sześciu miesiącach przerwy Michael/Ström Dom Maklerski ponownie zarządza portfelem Stabilnego Funduszu Obligacji Korporacyjnych FIZ.

W lakonicznym komunikacie poinformowano o zawarciu z M/S DM umowy o powierzenie zarządzania całością portfela inwestycyjnego funduszu z dniem 30 grudnia. Po niecałych sześciu miesiącach przerwy, broker ponownie zarządza więc funduszem, którego był inicjatorem.

W kwietniu tego roku MM Prime TFI wypowiedziało M/S DM umowę o zarządzanie funduszem, wówczas działającym jeszcze pod nazwą Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ. Wypowiedzenie weszło w życie na początku lipca, co spotkało się z ogromnymi żądaniami umorzeń ze strony uczestników funduszu. Każdorazowo były one jednak redukowane do – zapisanych w statucie – 15 proc. wartości aktywów netto. Z jednej strony uniemożliwiło to inwestorom szybkie wyjście, z drugiej jednak uchroniło fundusz od wyprzedaży obligacji po niekorzystnych cenach.

W wyniku exodusu inwestorów od czerwca do listopada aktywa netto SFOK FIZ spadły ze 111,7 mln zł do 57,3 mln zł. Fundusz wypracował w tym czasie 1,2 proc. dodatniej stopy zwrotu.

SFOK FIZ jest jednym z trzech funduszy obligacji, które sprzedawały swoje certyfikaty inwestycyjne także w publicznych ofertach prowadzonych na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu.

Na GPW sprzedający kwotuje certyfikaty SFOK FIZ na 1193 zł, tj. 0,28 proc. poniżej ostatniej statutowej wyceny, datowanej na 30 listopada.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze