sobota, 18 stycznia 2020

Newsroom

Światełko w tunelu dla obligatariuszy 2C Partners

msd | 29 listopada 2019
Nieruchomościowa spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży dwóch projektów, co miałoby pomóc spłacić wymagalne obligacje.

Wobec utraty płynności i braku możliwości sfinansowania dalszej rewitalizacji warszawskich projektów przy ul. Stalowej i Strzeleckiej spółka postanowiła je sprzedać. Na razie zawarła w tej sprawie przedwstępną umowę. Warunkiem jej finalizacji jest zawarcie porozumień ze wszystkimi wierzycielami do 20 grudnia.

2C Partners obiecuje przesłanie obligatariuszom propozycji porozumień „bez zbędnej zwłoki”.

Rozliczenie transakcji, czyli wypłata środków wszystkim wierzycielom spółki, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, nastąpi równocześnie i nie wcześniej niż 15 stycznia 2019 roku i nie później niż 15 lutego 2019 roku – podało 2C Partners.

Na koniec czerwca 2C Partners miało 18,8 mln zł zadłużenia z tytułu obligacji, z czego przynajmniej 7,8 mln zł było po terminie płatności (szacunki na podstawie wcześniejszych komunikatów bieżących). Kwota ta mogła dodatkowo wzrosnąć, jeśli uwzględnić, że spółka nie ustanowiła w terminie zabezpieczenia dla kolejnych emisji.

Łączne zobowiązania spółki 2C Partners to 26,2 mln zł na koniec II kwartału (raportu za III kw. nie opublikowano) i były one o 5,1 mln zł wyższe od aktywów.

Żadne z istniejących obecnie obligacji 2CP nie trafiły do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o 2C Partners S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje