wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Światełko w tunelu dla obligatariuszy 2C Partners

msd | 29 listopada 2019
Nieruchomościowa spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży dwóch projektów, co miałoby pomóc spłacić wymagalne obligacje.

Wobec utraty płynności i braku możliwości sfinansowania dalszej rewitalizacji warszawskich projektów przy ul. Stalowej i Strzeleckiej spółka postanowiła je sprzedać. Na razie zawarła w tej sprawie przedwstępną umowę. Warunkiem jej finalizacji jest zawarcie porozumień ze wszystkimi wierzycielami do 20 grudnia.

2C Partners obiecuje przesłanie obligatariuszom propozycji porozumień „bez zbędnej zwłoki”.

Rozliczenie transakcji, czyli wypłata środków wszystkim wierzycielom spółki, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, nastąpi równocześnie i nie wcześniej niż 15 stycznia 2019 roku i nie później niż 15 lutego 2019 roku – podało 2C Partners.

Na koniec czerwca 2C Partners miało 18,8 mln zł zadłużenia z tytułu obligacji, z czego przynajmniej 7,8 mln zł było po terminie płatności (szacunki na podstawie wcześniejszych komunikatów bieżących). Kwota ta mogła dodatkowo wzrosnąć, jeśli uwzględnić, że spółka nie ustanowiła w terminie zabezpieczenia dla kolejnych emisji.

Łączne zobowiązania spółki 2C Partners to 26,2 mln zł na koniec II kwartału (raportu za III kw. nie opublikowano) i były one o 5,1 mln zł wyższe od aktywów.

Żadne z istniejących obecnie obligacji 2CP nie trafiły do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o 2C Partners S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Strzyżenie obligacji 2C Partners

  25 lutego 2020
  Nieruchomościowa spółka porozumiała się w sprawie umorzenia połowy obligacji, których termin spłaty minął w maju ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Obligatariusze Unified Factory przyjęli układ

  21 lutego 2020
  Właściciele niewykupionych papierów serii C i D mają otrzymywać 56 proc. należności głównej w latach 2022-2029. Część obligacyjnych wierzytelności zostanie też skonwertowana na nowe akcje, a w grę wchodzi także zaspokojenie z przedmiotu zastawu.
  czytaj więcej
 • Cedrob oferuje 100 mln zł za składniki majątkowe Kani

  19 lutego 2020
  Producent mięsa drobiowego chce kupić składniki majątkowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które czekają na otwarcie postępowania upadłościowego.
  czytaj więcej
 • Według Brastera obligacje nie stały się wymagalne

  19 lutego 2020
  Zdaniem zarządu Brastera publikacja komunikatu z informacją, że spółka może nie mieć pieniędzy na okresową amortyzację obligacji i odsetki od nich nie stanowi jeszcze naruszenia warunków emisji. Spółka chce przełożyć termin płatności najbliższej płatności, ale nie myśli o przesunięciu terminu ostatecznego wykupu, przewidzianego na 29 listopada tego roku.
  czytaj więcej

Emisje