czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Syndyk sprzedał zorganizowaną część przedsiębiorstwa Kani

msd | 29 października 2020
Zgodnie z warunkami zatwierdzonymi przez sąd, wycenioną na 100 mln zł zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania kupił Cedrob.

Syndyk ZM Henryk Kania zawarł z Cedrobem umowę sprzedaży ZCP za cenę 100 mln zł netto, która została już opłacona. Transakcja objęła między innymi trzy nieruchomości stanowiące zakłady produkcyjne w Goczałkowicach-Zdroju, Pszczynie i Ćwiklicach. W skład sprzedanej ZCP nie weszły natomiast zobowiązania Kani.

Warunki sprzedaży ZCP zostały zatwierdzone przez sąd w czerwcu podczas ogłoszenia upadłości spółki, która stała się prawomocna w pierwszej połowie października.

Na koniec czerwca tego roku, jeszcze przed sprzedażą ZCP, ZM Henryk Kania miały ledwie 120,5 mln zł aktywów przy 851 mln zł zobowiązań.

W czerwcu 2019 r. ZM Henryk Kania nie wykupiły niezabezpieczonych obligacji na 50 mln zł. Na Catalyst pozostają dwie kolejne serie długu spółki o łącznej wartości 100,9 mln zł. To wprawdzie papiery zabezpieczone, ale poręczeniem Henryka Kani, który według doniesień medialnych nie ma w Polsce żadnego majątku i jest ścigany listem gończym.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium